Huub Schäfer is geboren in Sittard, getogen en woonachtig in Geleen en sinds 1989 lid van het Geleens Mannenkoor Mignon, dat in 1926 is opgericht. Hij is inmiddels 10 jaar voorzitter.

Op jullie website staat een Curriculum Vitae, niet van een persoon maar van het koor. Het geeft een mooi overzicht van de levensloop van jullie vereniging. Zijn er nog wat recentere highlights aan toe te voegen?

  • In het kader van Ledenwerving hebben we in 2016 Martin Hurkens uitgenodigd voor een open repetitie waar hij als ambassadeur van het KNZV optrad.
  • In 2017 hebben we het Project X-ing uitgevoerd.  Dat project was een 3-trapsraket: Zingen op school, Zingen buiten school en Zingen bij een koor. Basisscholen De Kluis en Sterrenrijk deden mee in de Musical De Tovenaar van Oz. Het project was bedoeld om de zang te stimuleren op jonge leeftijd. Daaruit is het kinderkoor de Mignions ontstaan. Het was een echte happening, 2 avonden in een volle Geleense Hanenhof gevuld met schoolkinderen, hun afwachtende ouders en de trotse opa’s en oma’s.
  • In datzelfde jaar werden we in Tegelen lovend beoordeeld op onze zangprestaties door het KNZV. Meer dan 15 koren maakten hun opwachting en de verrichtingen waren thuis live te volgen, omdat de optredens via Facebook gestreamd werden.
  • Traditioneel wordt er elk jaar een Carnavalsavond gehouden: “Mignon Wie ’t zinkt en lacht” met medewerking van onze eigen koorleden met hun eigen liedjes en sketches. 

Inmiddels hebben we in 2020 de twaalfde prins kunnen uitgeroepen.

  • Op het einde van het jaar luisteren we traditioneel de Kerstnacht op in Medisch Centrum Zuyderland, waarbij alle zieken via de screens ons kunnen zien en horen. 

Mignon mag met recht een koor zonder grenzen genoemd worden, lees ik. Kun je dat wat nader toelichten?

Mignon heeft veel contacten zowel in het binnen als buitenland kunnen opbouwen gedurende haar 95-jarig bestaan.  Vele zijn er gemaakt in Duitsland o.a. met Böblingen (zusterstad van Geleen), Wuppertal, Bonn, Berlijn en Balve. Maar ook in België o.a. met Hasselt en Tongeren. Luxemburg: o.a. Clervaux. Zwitserland: o.a. Zurich. Frankrijk: o.a. Parijs en Pontoise (zusterstad Geleen). In Rome waren we op audiëntie bij Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II. In Portugal gingen we o.a. op bezoek bij Mignon’s Erepresident dr. Chris van der Klaauw, die toen daar ambassadeur was. In al die landen en steden heeft Mignon meerdere concerten gegeven en banden kunnen opbouwen en onderhouden. En natuurlijk geldt ook dat er in ons eigen land vele connecties zijn ontstaan en concerten gegeven.

In 2019 is in het kader van 75 jaar Bevrijding een uitverkocht concert georganiseerd samen met het Mannenkoor Si-Tard en de Jack Millionband. Hoe kijken jullie daar nu op terug? 

Daar kijken beide koren zeer positief op terug. Drie maanden voor het concert was de schouwburg al uitverkocht. Het was een enorme ervaring om weer met zoveel zangers tegelijkertijd op het podium te staan. Een intensieve gezamenlijke voorbereiding heeft uiteindelijk tot het grote succes geleid.

Smaakt dat naar meer?

Dat smaakt inderdaad naar meer. We hadden in mei 2020 al een 2e gezamenlijk concert gepland in de Hanenhof, maar dat is helaas door corona niet kunnen doorgaan.  Met Si-Tard hebben wij een goed samenwerkingsverband opgebouwd en we zullen zeker na de corona periode onze contacten hervatten en kijken hoe we onze samenwerking kunnen voortzetten. 

Deze coronatijd betekent vrijwel automatisch zware tijden voor verenigingen. Ik neem aan voor jullie ook? 

Ja, de coronatijd heeft heel veel impact op alle zangkoren omdat met name bij het zingen sprake is van aerosoltransmissie. De kans op besmetting was dermate hoog dat we genoodzaakt waren geen repetities meer te houden en daardoor ook geen concerten konden organiseren. We hebben wel nog een tweetal repetities gehad vlg. de RIVM-maatregelen. 

Onderlinge afstand tussen de zangers moest 1.5 meter zijn, wat natuurlijk lastig is voor de onderlinge zangondersteuning. Daarna moesten we weer stoppen omdat de tweede piek er aan zat te komen en we geen enkele risico wilden nemen.

Zijn er ook positieve dingen te melden, nieuwe ideeën of anderszins?

Natuurlijk, vanuit een noodsituatie worden altijd nieuwe ideeën geboren. Zo ook in dit geval. We hebben getracht gebruik te maken van de digitale middelen zoals het organiseren van bestuursvergaderingen via zoommeetings en meetings met de leden en door de oefenprogramma’s op onze website te installeren, zodat ze zelf hun stem kunnen onderhouden. Vooral het sociale contact onderhouden met onze leden vind ik van groot belang. Met de Kerst 2020 hebben we alle leden getrakteerd op een fles rode wijn om toch enigszins de Mignon familiesfeer te blijven proeven.

Vorig jaar is Robert Weirauch aangesteld als dirigent en opvolger van Sonja Feenstra. Hoe is het perspectief nu hopelijk de vaccinatiecampagne straks weer wat lucht gaat geven.

Ik denk dat we eerst de balans moeten opmaken wat corona onder de zangers teweeg heeft gebracht. Is ons ledenbestand niet aangetast en hebben we tussen de vier zanggroepen (tenoren 1 en 2, baritons en bassen) nog steeds de benodigde balans? Als we dat in kaart hebben gebracht, dan beschikken we met Robert over een dirigent die ons goed kent door zijn eerdere functie van koorrepetitor en begeleider. Hij heeft veel contacten in de muziekwereld met zowel modern als klassiek repertoires. Het is van groot belang dat we met hem een goede doorstart kunnen maken, waar ik overigens het volste vertrouwen in heb. 

Voor nieuwe leden geeft Mignon een flinke bijdrage in de aanschaf van concertkleding. Dat zal bedoeld zijn om de drempel te verlagen, toch?

Inderdaad dat is gedaan om de drempel te verlagen. Een bijdrage van 90 Euro voor aanschaf van concertkleding kan elk nieuw lid dat zich bij ons aanmeldt ontvangen.

Wat is nog aantrekkelijk voor potentiële leden om de stap naar Mignon te wagen?

Het eerste half jaar hoef je geen contributie te betalen. En je krijgt een coach toegewezen nadat een stemtest heeft uitgewezen tot welke zanggroep je behoort. Verder organiseren we om de twee-drie jaar een concertreis waar de gehele Mignon familie aan deelneemt. We beschikken over een breed repertoire van klassiek tot modern, waarin de Bohemian Rhapsody van Queen niet ontbreekt. En jaarlijks organiseren we ons traditionele St.Caeciliafeest, waar onze jubilarissen gehuldigd worden. En natuurlijk de sfeer binnen de vereniging: die kun je alleen proeven als je lid wordt van Mignon.

Met Muzenkunst beschikken jullie over een heus verenigingstijdschrift. Hoe belangrijk is dat medium? 

De Muzenkunst is van belang om onze trouwe concertbezoekers, sponsoren en al diegene die Mignon een warm hart toedragen op de hoogte te houden wat er binnen ons koor allemaal gebeurt. Eveneens krijgen onze sponsoren de gelegenheid om in de Muzenkunst reclame te maken. Zo zijn wij ook nauw betrokken bij het bedrijfsleven in onze omgeving.  Ons redactieteam brengt jaarlijks driemaal een Muzenkunst uit.

Vertel eens wat over het belang van de Vriendenkring, het Damescomité en de sponsoren.

De Vriendenkring is onontbeerlijk. Hierbij sluiten zich vooral echtgenotes of partners van overleden zangers zich aan. Of seniorleden met partners. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in Mignon en die graag al onze concerten willen bijwonen.  Beschouw het als de supportersclub van de vereniging, zoals we die in de voetbalwereld kennen.

Het Damescomité heeft eveneens een beduidende functie binnen het koor. Zij adviseren bijvoorbeeld in de concertkleding of helpen ons bij het St Caeciliafeest of bij andere gelegenheden waar damesadvies bij nodig is. Het zijn de dames van de zangers die zich zo ook meer betrokken kunnen voelen bij ons koor.

Zoals gezegd voor onze sponsoren bieden wij een platform aan om reclame te maken en vaak middels deze contacten ontstaan er spontaan vragen voor concerten, het is dus een soort win-win situatie. De financiële ondersteuning die wij van onze sponsoren mogen ontvangen gebruiken wij o.a. weer om een extra dimensie te geven aan onze concerten.  

Onlangs kregen jullie een nieuwe Ere President; hoelang bestaat deze functie al en wie komt daarvoor in aanmerking?

Onze 1e Ere President was Dr. Chris van der Klaauw in 1982. Deze functie hebben we destijds in het leven geroepen voor personen die zich meer dan verdienstelijk hebben voor ons koor. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van onze Ere President Drs. Sjraar Cox en de huidige burgemeester van Sittard-Geleen Mr. Hans Verheijen is tot zijn opvolger benoemd.

Wat is de laatste concertreis geweest? Zijn er al voorbereidingen getroffen voor een volgende reis en zo ja, waar gaat hij naar toe?

Onze laatste concertreis was naar Wuppertal in 2018. Op dit moment hebben we nog geen nieuwe concertreis voorbereid. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Corona tijd. Maar we zullen beslist mogelijkheden vinden om een mooie concertreis met onze leden en partners te organiseren als de Coronatijd achter te rug is.

Begin 2018 moesten jullie de repetitieruimte in D’Heremiet onverwacht verlaten omdat de kastelein Leon Vossen stierf. Hoe bevalt de nieuwe repetitiemogelijkheid in de Hanenhof?

Wij waren sinds 1966 te gast in d’Heremiet. Na het plotselinge overlijden van Leon waren we genoodzaakt ons ergens anders te gaan vestigen. Nadat wij het besluit hadden genomen naar de Hanenhof te verhuizen moest er heel wat werk verricht worden om met name onze hele bibliotheek aan partituren mee te verhuizen. Uiteindelijk is dat allemaal goed gelukt en wij zijn prima ontvangen door de exploitant Jean Verkuylen. Er zijn uitstekende repetitie mogelijkheden en een mooie concertzaal staat ter beschikking. Ik denk zelfs dat de Hanenhof zich als een multicultureel centrum kan ontwikkelen voor onze verenigingen. Want ook harmonie St.Augustinus heeft er zich gevestigd. En dat is goed voor de samenwerking want we hebben al regelmatig met de harmonie concerten mogen geven.

Op naar het 100-jarig bestaan in 2026!

Over 5 jaar vieren we ons 100-jarig bestaan en dan hopen we natuurlijk de titel Koninklijk Geleens Mannenkoor Mignon te mogen voeren. Met de voorbereidingen kunnen we niet vroeg genoeg beginnen.  Momenteel beschikken we over 62 actieve zangers. Wat zou het mooi zijn om in 2026 met 100 actieve zangers ons jubileumconcert te kunnen geven. 

Tekst Bert Wassenberg