n 1990 stond Judith Bühler dertiende op de lijst van het CDA in Geleen. Ze kwam toen net enkele stemmen te kort voor de gemeenteraad. Achteraf gezien misschien maar goed ook, want ze zat in het laatste jaar van het Graaf Huyn College. “Van dertien indertijd naar één nu? Ontzettend mooi. Al kon ik niet bedenken dat ik als CDA-lijsttrekker tegenwoordig nóg steeds voor de thema’s van destijds knok. Werken aan een fijn leefklimaat voor iedereen, een schoon milieu, voldoende werkgelegenheid en betaalbare woonruimte. Als ik erop terugkijk, is dat ongelooflijk.”

Door Hub Bertrand

Sinds haar achttiende ontwikkelde ze een breed en actief netwerk. Divers ook. “De laatste maanden ontdek ik dat veel van hen me steunen en aanmoedigen mijn werk voor de stad voort te zetten. In coronatijd heb ik dat alleen maar vanachter een scherm gedaan en had ik het gevoel onzichtbaar te zijn. Dat zij desondanks zien wat ik doe en daarover hun waardering uitspreken, is hartverwarmend.”

Allebei Graaf Huyn

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in Rutte IV, is een van hen. Zij groeide op in Spaubeek, volgde dezelfde middelbare school in Geleen en kent Judith als iemand die zeer betrokken is en gemakkelijk benaderbaar. Een politica die dicht bij de mensen staat. “Toen ik wethouder economie was in Maastricht zag ik dat Judith steeds de koppeling tussen sociale zaken en het bedrijfsleven maakte. Om daarmee de kansen voor ‘haar mensen’ te vergroten. Bovendien ken ik haar als een echt familiemens. Dat herken en waardeer ik in haar.”

Verschil maken
De dromen van dat meisje van net 18 jaar dat zich wilde inzetten voor die ‘mooie stad waar ik mijn hart aan heb verpand’ zijn anno nu nog steeds springlevend. Nadat ze in 2018 in de raad kwam en later wethouder werd, wil ze de komende raadsperiode ‘zielsgraag blijven werken voor de stad en de mensen die me zo lief zijn’.  “En ik kan het verschil maken, heb ik ervaren. Voordat ik de politiek in ging heb ik onder meer als bankier ervaring opgedaan in de zakenwereld. Als portefeuillehouder financiën had ik daar merkbaar voordeel van. We staan er een stuk beter voor en kunnen weer investeren in belangrijke zaken voor de inwoners.” 

Vidar en Vidi
Het sociale domein ligt haar nauw aan het hart. Daarin koppelt ze regionale ondernemers aan Vidar (sinds 2021 het sociaal ontwikkelbedrijf van Sittard-Geleen). Dat helpt iedereen die even niet aan de slag was met een baan en bij het ontdekken van zijn talenten. “Ik ben daar trots op. De sociale coöperatie Vidi voor iedereen die een bestaan als ondernemer opbouwt, is nog zo’n mooi resultaat. Beide bedrijven helpen kwetsbare inwoners aan werk, en dus aan een inkomen. Dat geeft hen het goede gevoel dat ze ertoe doen, dat ze meetellen. Ik wil dat ze hun talenten ontwikkelen en aan de slag gaan. Soms is daarbij een duwtje in de rug nodig. Ik word er heel blij van als ik dat kan geven.”

Gezinnen in armoede
Waar ze écht iets aan wil doen de komende vier jaar, is gezinnen helpen die leven rond de armoedegrens. Waar niet of nauwelijks geld is voor dagelijks een warme maaltijd, een paar stevige schoenen, het lidmaatschap van een vereniging of meedoen aan schoolexcursies. “Dat zorgt voor veel stress, schaamte en gezondheidsklachten bij ouders én kinderen. Dat is onacceptabel. Ik wil juist dat onze stad er een is van gelukkige burgers die kunnen meedoen. Onlangs regelden we dat gezinnen in de bijstand een vrijstelling krijgen van maximaal 1700 euro voor giften. Het mag niet zo zijn dat hun uitkering wordt gekort omdat opa en oma een tas boodschappen of de contributie van de sportclub voor de kleinkinderen betalen!”

Krachtige Vrouwen
Ruth Vencken-Bühler – sinds kort horecaondernemer, vijftien jaar basisschoolleerkracht en al 20 jaar moeder – steunt haar zus voor de volle honderd procent. “Judith is iemand met een groot hart voor mensen. Ze vindt het super belangrijk dat ouders en kinderen gelukkig zijn, dat geldzorgen zo veel mogelijk worden weggenomen. Daarnaast neemt ze het op voor de positie van vrouwen. Daarom ondersteunt ze sociale projecten, zoals Krachtige Vrouwen. Trouwens, in haar banktijd maakte ze zich al sterk voor de positie van vrouwen. Die ambitie is nooit weggegaan.”     

Voor de inwoners
In alles wat ze doet, dient de gemeente de inwoner voorop te stellen, vindt de CDA-lijsttrekker. “Mensen gaan altijd vóór regels, ik wil dat het dáár over gaat. Als je een vergunning aanvraagt, als je ondernemer bent, als je waar dan ook te maken krijgt met onze dienstverlening. We moeten luisteren naar wat burgers nodig hebben, kijken of we dat binnen de regels kunnen realiseren. En als dat niet kan, wat er wél mogelijk is. ‘De politiek’ is er per slot van rekening  voor de inwoners, niet andersom. Wie dat met me eens is en wil dat ik mijn werk voortzet vraag ik daarom om op 16 maart op mij te stemmen. Vast hartstikke bedankt daarvoor!”

  

Handen uit de mouwen: op verkiezingscampagne in 2022 als eerste vrouwelijke lijsttrekker van het CDA.