Dit jaar is er een bijzonder jubileumjaar voor de geschiedschrijver Jacob Kritzraedt en de naar hem genoemde stichting. Kritzraedt werd in Gangelt geboren in 1602 en overleed in Keulen in 1672. De stichting werd in 1952 opgericht voor de redding van de stadswallen en bestaat dit jaar 70 jaar. Aan Kritzraedt is een expositie in de Sittardse St.-Petruskerk gewijd (torenkapel en schatkamer), die tot eind augustus van dinsdag tot en met zondag van 14 tot 16 uur te bezichtigen is (op zondag zelfs van 12 tot 16 uur).

Kritzraedt staat vooral bekend als de eerste echte geschiedschrijver van onze regio. Zijn historische werken schreef hij vooral tussen 1636 en 1646 in het naar hem genoemde Kritzraedthuis aan de Plakstraat. Van zijn hand verscheen de eerste gedrukte geschiedenis van onze regio. Het originele boekje (Millen und Born), dat in 1654 in Keulen is gedrukt, is te zien in de schatkamer van de Petruskerk.

Kritzraedt was op het jezuïetencollege in Roermond leerling van Joannes Bollandus, die later de stichter van de Bollandisten zou worden. Aan het begin van de zeventiende eeuw besloot de Utrechtenaar Rosweyde, die aan het jezuïetencollege van Antwerpen verbonden was, om de originele bronnen van heiligenlevens te gaan onderzoeken. Hij werd ertoe aangezet door kritiek van protestantse zijde, omdat de traditionele verhalen van de heiligen door veel ongeloofwaardige fantasieën gekenmerkt werden. Zijn werk werd overgenomen door Bollandus, die zich met enkele medewerkers wijdde aan het onderzoek van de bronnen. Daarmee stichtte hij een traditie, die tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. Momenteel zijn de Bollandisten gevestigd in Brussel. Bollandus heeft zijn oud-leerling Kritzraedt intensief betrokken in zijn onderzoekingen. Kritzraedt ging voor zijn leermeester op pad in het gebied tussen Maas en Rijn. Zeventig brieven van Bollandus aan Kritzraedt zijn bewaard gebleven in het Stadsarchief van Keulen en recentelijk is in Brussel ook een veertigtal brieven van Kritzraedt aan Bollandus ontdekt. Een uitgave van deze Latijnse brieven met vertaling is in voorbereiding.

Op de expositie is in de schatkamer ook een boek van Heribert Rosweyde te bewonderen. Het is de vierde druk uit 1649 van een boek, dat voor het eerst in 1619 in Antwerpen verschenen is. Het boek met de titel Generale legende der Heylighen bevat een overzicht van de belangrijkste heiligen in die tijd, chronologisch geordend van 1 januari tot en met 31 december. Iedere maand begint met een pagina met kleine afbeeldingen van al deze heiligen.

Een afbeelding toont Kritzraedt, zoals men in 1926 in Gangelt meende dat hij uitgezien zou moeten hebben.