Jean Wijnands is woonachtig in Sittard en sinds 2005 voorzitter van gymastiekvereniging Swentibold de grootste sportvereniging van Sittard-Geleen en een van de oudste gymnastiekverenigingen van ons land.

Jullie zijn niet alleen een van de oudste gymnastiekverenigingen van ons land (ontstaan in 1881) maar ook eentje die al 2x koninklijk onderscheiden is? Welke verdiensten hebben geleid tot die onderscheidingen?

We zijn niet alleen een vereniging die haar mannetje staat in prestaties, maar hebben ook aandacht voor het sociale aspect in de samenleving. Zowel bij het turnen, het dansen en het springen doen we mee op regionaal en landelijk niveau en behalen mooie resultaten bij de verschillende kampioenschappen. Daarnaast draagt Swentibold bij aan allerlei activiteiten die in de stad of wijk georganiseerd worden, denk aan de intocht van Sinterklaas. Dit doen we middels demo’s, maar ook door andere verenigingen een helpende hand te bieden bij het organiseren van hun activiteiten. Ook zijn we afgelopen jaren betrokken bij het Wereldtijdprogramma van Kindcentrum Sittard zodat ieder kind zijn talent kan ontdekken en ontwikkelen ongeacht zijn achtergrond.

Meer dan 1.000 leden en 14 sportlocaties telt de vereniging. Het is geen sinecure om dat goed te organiseren, lijkt mij. Hoe doen jullie dat?

Voldoende enthousiaste vrijwilligers dragen de vereniging. We hebben onze vereniging zo georganiseerd dat er een platte organisatiestructuur is en leggen de verantwoordelijkheden laag binnen de vereniging. Met korte communicatielijntjes tussen bestuur, leiding en leden. We proberen te luisteren naar onze leden en organiseren jaarlijks meerdere kaderdagen om de afstand tussen bestuur, leiding en leden klein te maken. 

Hoe gaat het met de werving van bestuursleden en vrijwilligers? Genoeg animo?

Je hebt als vereniging nooit genoeg vrijwilligers, dus we zijn ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We proberen onze actieve leden te enthousiasmeren om in de toekomst een kaderrol te vervullen. Ons technisch kader komt vaak uit leden die al jarenlang onze sport beoefenen. Zij worden eerst intern als hulpleiding begeleid en vervolgens bieden wij hun de mogelijkheid om een opleiding bij de KNGU tot gymnastiek-, turn- en danstrainer te volgen.  Persoonlijke begeleiding door ervaren trainers is hier ook een onderdeel van.

In 2019 zijn jullie gestart met een grote sponsorcampagne en met fondsenwerving. Is dat een succes geworden?

De sponsorcampagne en fondsenwerving is in het leven geroepen om de inrichting van ons nieuwe home financieel mogelijk te maken. Vanwege vertragingen bij de nieuwe zaal en corona hebben we deze campagne op een laag pitje gezet. Zo snel als er meer duidelijk is over onze nieuwe hal, wordt de sponsorcampagne weer actueel. Tot nu toe zijn wij niet ontevreden over de resultaten.

Jullie staan te springen om een nieuw ‘home’ te kunnen betrekken. Vertel er eens wat meer over?

Op dit moment zijn we samen met de gemeente op zoek naar de meest geschikte optie voor onze nieuwe hal.  Zoals het er nu uit ziet, kunnen wij op korte termijn meer duidelijkheid bieden. 

Jullie hebben ook een Facebookpagina met meer dan 1.300 volgers en een Instagram-account met bijna 1.100 volgers? Is het belangrijk om deze kanalen te gebruiken?

In de huidige tijd is Facebook en Instagram niet meer weg te denken. Het zijn belangrijke communicatiekanalen. Deze socialmediaplatforms zijn van belang om in contact te blijven met je leden en zijn uitstekende instrumenten om nieuwe leden te werven. 

Heeft corona jullie vereniging parten gespeeld en/of wat opgeleverd in positieve zin?

Ik denk dat iedere vereniging last heeft gehad van Corona. We zijn ontzettend benieuwd nu de binnen lessen weer begonnen zijn, wat corona uiteindelijk voor ons ledenbestand betekent.  Met trots en kan ik wel zeggen dat onze leden ons massaal zijn blijven steunen in de coronatijd. Een heel hartelijk dankjewel daarvoor is ook hier op zijn plaats.

De turnwereld is de laatste tijd vaak minder goed in het nieuws geweest. Hebben jullie last van die negatieve publiciteit? Hoe gaan jullie hiermee om?

Wij hebben hier gelukkig geen last van gehad. Dit komt ook dat wij al jaren een “Veilig sportklimaat” hoog op onze agenda hebben staan.  Alle kaderleden hebben een “verklaring van goed gedrag”, wij hebben in onze zaal het “meer ogen principe” en uiteraard zijn onze ouders altijd welkom in de zaal.

Jullie gaan op zomerkamp met de kinderen dit jaar? Hoe gaat dat eruitzien? Is het een traditie binnen de club?

Al meer dan 20 jaar gaan wij met ongeveer 160 leden en 25 personen leiding op kamp op diverse locaties. De locatie waar we de laatste jaren naar toe gaan ligt in Noord-Brabant. Om deze reden gaan wij met touringcars. Ieder jaar hebben we een leuk thema en uiteraard kunnen we het thema van dit jaar nog niet vertellen. Binnen dit thema worden de dagen in spelblokken verdeeld waar de leden per groep punten mee kunnen verdienen. Buiten de spelblokken hebben de leden ook nog vrije tijd om in de speeltuin en het bos op het kampterrein met elkaar te spelen. De inschrijvingen zijn altijd vrij snel vol en de ouders genieten van een vrij weekend. Gedurende het weekend worden verschillende updates van de activiteiten tijdens het camp op onze socialmediaplatforms gezet. Hierdoor blijven de ouders up to date. 

Swentibold staat bekend om het brede en gevarieerde sportaanbod. Een gratis proefles kan de drempel om lekker te gaan bewegen verlagen. Wordt er veel gebruik gemaakt van dit aanbod? 

Ik durf bijna te beweren dat ieder nieuw lid gebruik maakt van deze gratis proeflessen.

Is er nog een vraag die niet gesteld is, maar die je wel graag aan de orde had gehad? Dan is hier de gelegenheid om nog wat informatie kwijt te kunnen!

Tot slot wil ik nog vermelden dat wij het belangrijk vinden dat onze leden in hun vertrouwde woonomgeving kunnen sporten. Onze leden komen op de fiets naar de trainingen. Hierdoor is onze sport laagdrempelig en goed toegankelijk. Iedereen moet kunnen sporten en beweging. Ongeacht hoe talentvol je bent. Als corona iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat sporten en bewegen bijdraagt aan je welbevinden.

Door Bert Wassenberg