Schmitz is sinds 2018 wethouder Duurzaamheid, Armoedebestrijding, Jeugd en Onderwijs en onder haar leiding groeide de partij bij de laatste verkiezingen van drie naar vier zetels. GroenLinks heeft het in Sittard-Geleen getroffen met zo’n betrokken, eerlijke en openhartige lijsttrekker en hoopt onder haar leiding ook in de volgende periode haar sociale en duurzame agenda voort te kunnen zetten.

“Ik ben zeer strijdbaar”, vertelt Schmitz. “Ik kijk met veel zelfvertrouwen en strijdlust naar volgend jaar. Daar heb ik erg veel zin in. Ik kan eigenlijk niet wachten tot we gewoon een campagne kunnen voeren en hoop vooral dat we volgend jaar weer debatten kunnen hebben over thema’s als “klimaatverandering en groeiende ongelijkheid” die nog steeds relevant zijn.”

Met Kim Schmitz aan het roer blijft GroenLinks een vuist maken voor meer gelijke kansen, meer natuur en duurzaamheid, meer betaalbare huizen en een gemeente die er is voor iedereen. 

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalde Schmitz het grootst aantal persoonlijke stemmen van alle kandidaten. “Als grootste links-progressieve partij in Sittard-Geleen namen we bestuurlijke  verantwoordelijkheid en klinkt er deze bestuursperiode een stevig groen en sociaal GroenLinks geluid uit het gemeentehuis. Tegelijkertijd is er nog genoeg werk te doen. Ik hoop van harte dat de inwoners van deze uitdagende en schitterende gemeente mij dat na maart 2022 laten doen.”

Kim Schmitz was van 2010 tot 2018 raadslid voor GroenLinks in Sittard-Geleen. In 2014 werd ze fractievoorzitter. Sinds 2018 is Schmitz fulltime wethouder. Daarnaast is ze als zzp’er een aantal uur per week zorgverlener.

Foto Ermindo Armino