Burgemeester Verheijen heeft op 29 oktober een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan burgemeester Corsten van de Duitse buurgemeente Selfkant. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij gedurende zijn ambtstermijn een grote bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking.

Foto Gemeente Sittard-Geleen