Het kunstproject Known unto God is bedoeld om jongeren ervan bewust te maken hoe kostbaar de vrijheid is waar (jonge) geallieerde soldaten ruim 75 jaar geleden zo hard voor gevochten hebben. Om die boodschap over te brengen zijn 23 graven van Britse soldaten gefotografeerd.

De 23 foto’s zijn op witte T-shirts gedrukt die vervolgens gedragen zijn door jongeren uit de omgeving van Sittard in dezelfde leeftijd als de gesneuvelde soldaten. Hiervan is een foto gemaakt en afgedrukt op groot formaat. De foto’s van de jongeren alsook de foto van de Britse grafzerken worden tentoongesteld. De jongeren geven hiermee de gevallen soldaten een hedendaags gezicht.

Het kunstproject wordt in Sittard in opdracht van het Oorlogsgravencomité Sittard uitgevoerd. Er is hier specifiek voor 23 graven gekozen omdat dit 10% is van het aantal begraven militairen op het Brits Oorlogsgravenkerkhof en omdat hier militairen van 23 verschillende regimenten begraven liggen. Alle foto’s en T-shirts worden vanaf 18 september in Sittard in de etalage van voormalige damesmodezaak Van Neer Eyckeler aan de Brandstraat 11-15 en in de etalage van het pand op de hoek Haspelsestraat / Wolf en Hertzdahlstraat geëxposeerd.

De start van deze expositie valt samen met de uitreiking van het eerste adoptie certificaat van de Britse graven in Ophoven en de Algemene Begraafplaats aan de Lahrweg in Sittard. Indien u een graf wilt adopteren dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan adoptie@stichting-ocs.nl

Foto Stichting Oorlogsgravencomité Sittard