Het produceren van eten en drinken kost veel energie en er is grond, mest en water voor nodig. Ook moet voedsel worden verpakt, gekoeld en vervoerd. Dit heeft invloed op ons klimaat. Omdat alle kleine beetjes helpen heeft burgerlid Gabrielle Essing-Demandt het college verzocht het initiatief te ondersteunen om #buurtkastjes te plaatsen tegen verspilling. Dankzij de stichting SoGoed staan er al meer dan 100 buurtkastjes in Nederland. Hopelijk binnenkort ook in Sittard-Geleen. Zie voor meer info www.stichtingsogoed.nl
Gabrielle Essing-Demandt.