De drumband van de Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht-Papenhoven is onlangs op het bondsconcours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen benoemd tot Limburgs Kampioen. Het concours vond plaats op zondag 6 november j.l. tijdens het nieuwe Klankkleurfestival in theater de Maaspoort in Venlo. De drumband, sinds enkele jaren onder de bezielende leiding van dirigent Timothy Geilen, wist maar liefst 91 punten te behalen in de 2e divisie. Dit resultaat, met lof der jury, bleek het hoogste aantal punten in de divisie te zijn, waardoor de drumband zich de komende jaren Limburgs Kampioen mag noemen.
De jonge, maar zeer getalenteerde en gedreven groep slagwerkers wist met een viertal werken de vakjury te overtuigen van hun kennen en kunnen. Wat bij veel mensen nog onbekend is, is dat slagwerkensembles de laatste jaren een flinke verandering hebben gekend in het repertoire en bezetting. De ‘marsen’ en trommels hebben plaatsgemaakt voor complete concertwerken en een vrachtwagen vol marimba’s en allerhande slagwerkinstrumenten. Het sfeervolle en muzikale optreden in de Maaspoort in Venlo werd dan ook met luid applaus ontvangen!
De drumband is reeds gehuldigd op een feestelijke receptie op 19 november in haar eigen clublokaal: Café-zaal Aurora te Grevenbicht, waar het korps van de harmonie de feestelijkheden opende met een serenade. Nadat alle bezoekers de slagwerkers hadden gefeliciteerd met het behaalde resultaat, bleef het nog erg gezellig in de kroeg tijdens de afterparty!
Overigens; al op de avond na de winst van het Limburgs Kampioenschap gonsde het van de geruchten tussen de muzikanten van de drumband, maar nu is het definitief: de slagwerkgroep van Koninklijke Harmonie Aurora vervolgt haar concourstraject en zal deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap op zaterdag 11 februari 2023! Het NK vindt plaats in Apeldoorn. De groep kan compleet en ongewijzigd de komende twee maanden naar het NK toe werken. De laatste keer dat de drumband van K.H. Aurora deelnam aan een NK was in 1993, toen zij kampioen werden in de eerste divisie.