Afgelopen vrijdag (22 januari) bracht Martijn van Helvert, CDA lid van de Tweede Kamer, een bezoek aan de CEO van VDL Nedcar te Born, Paul van Vuuren. 

Aanleiding voor het werkbezoek was de zorgelijke situatie bij VDL Nedcar. Naast het al eerder aangekondigde vertrek van BMW als klant, volgde in december het bericht dat er 750 gedwongen ontslagen zouden vallen. Dit omdat BMW op korte termijn een daling van het aantal verkopen verwacht van de mini en de BMW X1. 

Het belangrijkste gespreksonderwerp was vooral gericht op de nare gevolgen voor het personeel en hoe VDL dit i.o.m. de vakbonden tot passende regelingen komt. Daarnaast is er ook over gesproken hoe overheidsbeleid (zowel nationaal, regionaal als lokaal) het ondernemen in de weg kan zitten en welke mogelijke oplossingen daarvoor zouden kunnen zijn. Maar er is ook gesproken over positieve tekenen. Met name de uitbreiding van VDL Nedcar om te zorgen dat potentiële toekomstige klanten beter gefaciliteerd kunnen worden en mogelijke nieuwe klanten die aan de horizon opdoemen. Tevens is er gesproken over hoe de VDL-group pro-actief bezig is te flexibiliseren op personeelsgebied. Het uitwisselbaar maken (en houden) van personeel, zodat bij pieken/dalen van de verschillende VDL-onderdelen, personeel makkelijker behouden kan blijven. 

Martijn heeft aangeboden altijd beschikbaar te zijn om via zijn (inter)nationale netwerk mee te denken over de toekomst van VDL Nedcar en tevens ook het kabinet te blijven stimuleren om een vriendelijk ondernemersklimaat te blijven ontwikkelen, zodat het behoud van VDL Nedcar voor Zuid-Limburg gegarandeerd kan blijven. 

Foto Campagneteam Martijn van Helvert