Trots en ook een beetje lacherig zegt ze dat ze ‘een stampertje’ wordt genoemd. ,,Ik ben wel vaak duidelijk aanwezig, ja, maar ik heb nu eenmaal een  mening en daar kom ik graag recht vooruit”, zegt Maud Schenk-Hermans, lijsttrekker van nieuwkomer PIT -Politiek, Innovatief, Toegankelijk-.

Door Ray Simoen

Korte metten maken met achterkamertjes politiek en verborgen agenda’s. Dat was een van drijfveren van haar om in 2019 de partij PIT op  te richten, geeft ze aan, terwijl ze koffie serveert in een kamer van het Graaf Huyn college, waar ze les geeft en teamleider brugklassen is. ,,Het kan en moet anders in Sittard-Geleen. 

Vuur

Teveel is vooraf al af gekaart door de coalitiepartijen, vindt ze. ,,En als er andere, steekhoudender argumenten naar voren gebracht worden, dan wordt eerst gekeken wie en welke partij dat heeft gezegd. Het gaan dan niet om de inhoud van een plan of voorstel. Dat moet anders: opener, helderder en zakelijker.” Haar lichtblauwe ogen schieten bijna vuur. Het starre en hiërarchische karakter van veel partijen is haar eveneens een doorn in het oog. ,,Onze kandidaatsraadsleden zijn mensen, die we zelf hebben benaderd  of  die zichzelf hebben aangemeld omdat ze inhoudelijke kwaliteiten en deskundigheid hebben. Niet omdat ze veel stemmen uit hun wijk meebrengen. We hebben een team dat elkaar aanvult en bevraagt, we geven elkaar de ruimte zonder dat er iemand dominant wordt. PIT is dan wel mijn baby maar een baby, die net als vroeger, door een gemeenschap van toegewijde mensen wordt verzorgd en groot gebracht. Engelsen zeggen dat zo mooi: ‘it takes a village to raise a baby’.”

Vuist

Fel is ze tegen ‘de plaag’ van de partijshoppers: politici, die van de ene naar de andere partij overspringen om in de raad te kunnen zitten. ,,Wat andere partijen doen, moeten ze zelf weten, maar partijshoppers komen er bij ons niet in. En als het niks wordt met PIT, dan stopt het voor mij. Het is PIT of niks. Geen overstap naar een andere lijst,” voegt ze er meteen aan toe. Ze weet dat ze met deze opvattingen weinig (politieke) vrienden zal maken. ,,Ik wil niet de liefste maar de duidelijkste politica zijn, geen verborgen agenda’s.” De PIT politica mikt op ,,minimaal één zetel”.  Liefst meer: ,,Om  een vuist te kunnen maken tegen de heersende cultuur, hebben we vier zetels nodig. Dan kunnen we meebesturen: wat we ook graag willen.”  En als PIT in de raad zijn opwachting mag maken dan zal Maud Schenk erop toe zien dat de burgers ,,tijdig en goed” worden geïnformeerd. ,,De communicatie rond de Schwienswei en Het Groene Net was een aanfluiting: onvolledig en gebrekkig.  Ronduit beschamend was de voorlichting over de Schweinswei. Pure fait accompli politiek.  Dat moet anders”  Over deze omstreden wei heeft ze een duidelijk standpunt. ,,Als er op de Schwienswei iets komt, dan moet dus dat steeds in samenspraak met burgers en belanghebbenden gebeuren. De Schwienswei mag echter geen financiële molensteen om de nek van de gemeente worden. Daaraan hebben we er al genoeg.”

De  door PIT gewenste ‘cultuurverandering kan  volgens haar versneld worden als er meer vrouwen in de raad komen. ,,Vrouwen hebben een andere stijl van leiding geven. Wij zoeken meer het compromis, wij zijn minder van ‘met het gestrekte been erin gaan’.” Belangrijk is wel dat er competente vrouwen in de raad komen, benadrukt ze. ,,Ze  moeten met het geld van de gemeente omgaan alsof het hun eigen geld is. Op 16 maart zijn het geen miss verkiezingen.” 

Favoriete:

Gerecht: garnalen en vis op de bbq en af en toe vegetarisch

Drankje: cola light

Vakantieland; Frankrijk, mijn vader was docent Frans dus altijd naar Frankrijk op vakantie, prachtige taal, natuur en cultuur

Boek: Rutger Bregman, De meeste mensen deugen

Film; Starwars en Pay it Forward met Kevin Spacey

Muziek: Van George Michael tot het Zwanenmeer van Tchaikovsky?

Ondeugd: af en toe drammerig en wat luidruchtig

Deugd: maak nooit van mijn hart een moordkuil, rechtuit.