Corona heeft invloed op ons allemaal. Het is en blijft echter belangrijk om extra aandacht te hebben voor jongeren én jongvolwassenen. Wat kunnen zij zelf organiseren om met elkaar in contact te blijven ondanks de beperkingen die er (nog) steeds zijn? De gemeente Sittard-Geleen roept iedereen tot 27 jaar op om met goede ideeën te komen. Jongerenwethouder Andries Houtakkers: ‘Ik doe een beroep op de creativiteit van jongeren. Voor een goed idee kun je een bijdrage krijgen van maximaal 1000 euro. Er is in totaal 40.000 euro beschikbaar.’ 

Door corona gaan een hoop activiteiten niet door, realiseert ook wethouder Houtakkers zich. ‘Wij willen daarom samen met jongeren kijken naar wat wél weer kan. Met de subsidieregeling Perspectief voor Jongeren willen we jongeren financieel op weg helpen om iets leuks te organiseren. Een online gametoernooi? Een toffe workshop? Een virtuele dj-set? Het kan allemaal!’

Jongeren hebben als gevolg van de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar op relatief veel leefgebieden moeten inleveren. En ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Dat blijkt uit gesprekken met de jongerenadviesraad Westelijke Mijnstreek (JÒNGK), jongerenplatform Breakfast Club, Partners in Welzijn en de scholen voor voortgezet onderwijs. ‘En dat terwijl het op jonge leeftijd essentieel is om samen met leeftijdsgenoten leuke dingen te doen en samen het leven te ontdekken,’ benadrukt Andries Houtakkers. ‘Daarom sporen we jongeren binnen onze gemeente aan om met goede ideeën te komen op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. Dit met als doel om activiteiten te stimuleren en het aantal sociale contacten te vergroten. We hopen dat jongeren hierdoor, ondanks corona, meer perspectief en veerkracht ervaren en dat het gevoel van eenzaamheid en mentale druk afneemt.’ 

De subsidieregeling Perspectief voor jongeren is vorig jaar in het leven geroepen met steun van het Rijk. De gemeente Sittard-Geleen heeft onlangs besloten de regeling te verlengen tot 31 december 2022. Voorwaarde is dat de activiteit dóór, vóór en met leeftijdsgenoten (12 t/m 27 jaar) plaatsvindt, waarbij iedereen meetelt en kan deelnemen. En dat de activiteit in Sittard-Geleen plaatsvindt.

Andries Houtakkers: ‘Enthousiast geworden? Maak dan een plan en mail dit naar jongeren@sittard-geleen.nl. We leggen je idee voor aan een jury, bestaande uit jongeren van JÒNGK en Breakfast Club en medewerkers van de gemeente. Binnen vier weken hoor je of je aanvraag is goedgekeurd. Hulp nodig bij het indienen van je plan? Ook dan kun je mailen!’ 

Meer info en voorwaarden: www.sittard-geleen.nl/jeugd 

Jongerenwethouder Andries Houtakkers: ‘Ik doe een beroep op de creativiteit van jongeren.’ Foto Ermindo Armino