De meest in het oog springende investeringen in de begroting 2021 van de gemeente Sittard-Geleen zijn het verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, het schoonhouden van de stad en het intensiveren van wegenonderhoud.

Op dit moment wordt de openbare ruimte nog onderhouden op het niveau Laag. In de begroting wordt nu voorgesteld om dit in de woonwijken te verhogen naar niveau Basis en in de centra naar niveau Hoog. Verantwoordelijk wethouder Leon Geilen: “De kwaliteit van de openbare ruimte is niet alleen een belangrijk visitekaartje van onze gemeente, het vormt ook een belangrijke graadmeter voor de leefbaarheid in Sittard-Geleen. Wij moeten als gemeente proberen om Sittard-Geleen op alle fronten een zo aangenaam mogelijke plek te laten zijn voor onze inwoners.”

Wethouder Geilen is dan ook blij dat na jaren van bezuinigingen op de openbare ruimte er nu eindelijk weer vooruit gekeken kan worden. “Voor een veilige en prettige woonomgeving is het beeld en de beleving van de openbare ruimte natuurlijk essentieel,” aldus Leon Geilen. Maar dat is nog niet alles. “We moeten ook voorbereid zijn op een toekomst waarbij klimaatverandering een grote rol speelt. We moeten de openbare ruimte zo inrichten dat deze functioneert bij zowel extreme droogte als extreme regenval. Aandacht voor innovatie kan dan niet ontbreken,” vult hij aan. 

De wethouder ziet ook dat inwoners zich steeds meer betrokken voelen bij wat er in hun omgeving gebeurt en dat ze vaak actief willen meedenken over hoe de openbare ruimte er in hun buurt, wijk of dorp uit moet zien. Leon Geilen: “Wij geven inwoners de ruimte om zelf met ideeën en initiatieven te komen en ondersteunen die zo veel mogelijk. Zo willen inwoners steeds vaker een stukje groen adopteren om het vervolgens op te knappen en te onderhouden. Wij zorgen dan bijvoorbeeld voor de vakkennis of het materiaal. Een samenwerking die voor beide partijen voordeel oplevert.”

In november vorig werd door de gemeenteraad al extra geld beschikbaar gesteld voor groot onderhoud en herstelwerkzaamheden aan de wegen in Sittard-Geleen. In veel straten zijn reparaties nodig aan het asfalt, de stoepen of de goten. “Op dit moment zijn we iedere dag wel ergens aan het werk om de leefomgeving in onze gemeente beter en mooier te maken. En dat blijven we de komende jaren doen,” besluit wethouder Geilen.  

Wethouder Leon Geilen. Foto Ermindo Armindo