Achttien basisscholen in Sittard-Geleen zijn onlangs een stuk verkeersveiliger gemaakt. In duidelijke en grote letters is rondom de scholen het woord ‘schoolzone’ gemarkeerd op het wegdek. Ook zijn er kleurrijke hekjes en palen geplaatst en zijn er waarschuwingsborden opgehangen.

Wethouder Leon Geilen (Verkeer):  “Bij scholen is het vaak enorm druk met auto’s, fietsers en voetgangers. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Door de weggebruikers meer bewust te maken van de verkeerssituatie, hopen we de schoolomgeving door deze maatregelen overzichtelijker en rustiger te krijgen voor alle kinderen. We willen zo de schoolomgeving een stuk verkeersveiliger te maken.” 

Al deze basisscholen hebben het zogenoemde VEBO-convenant ondertekend. VEBO staat voor Verkeereducatie Basisonderwijs en wordt tegenwoordig ook ‘Verkeersactieve School’ genoemd. Naast de gemeente en de school doen ook de provincie en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) mee aan VEBO. Leon Geilen: “Daarmee verplichten de scholen zich om tijdens de lesuren regelmatig en op een praktische manier aandacht te besteden aan verkeersveiligheid en verkeersonderwijs. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een leerkracht zijn die voldoende uren beschikbaar heeft om als verkeerscoördinator activiteiten op het gebied van verkeerseducatie te kunnen opzetten en uitvoeren. Dat gaan dan zowel over de theorie als over de praktijk.” 

De volgende scholen hebben het VEBO-convenant ondertekend en bij deze scholen zijn of worden de genoemde fysieke maatregelen uitgevoerd: • OBS De Wissel in Born • BS Swentibold in Born • De Leeuwerik in Einighausen • OBS De Duizendpoot (Frans Halsstraat) in Geleen • BS Sterrenrijk in Geleen • OBS de Duizendpoot (Veermanstraat) in Geleen • Reuzepas in Geleen • BS Kingbeek in Grevenbicht • PCBS de Hoefer in Sittard • KC Sittard (Burg. Corbeijstraat) in Sittard • KC Sittard (Burg. Schrijenstraat) in Sittard • BS Overhoven in Sittard • Loedoes in Sittard • Jenaplanschool de Vlieger in Sittard • OBS Aan de Meule in Sittard • Leyenbroek in Sittard • Lahrhof in Sittard • KC Sittard (Vastradastraat) in Sittard 

Ook de basisscholen De Driesprong en De Kluis (beiden in Geleen) hebben aangegeven het convenant te gaan tekenen en ook daar zullen dus de genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Overigens heeft de leverancier van de palen en hekken door gebrek aan grondstoffen nog niet alle verkeersmiddelen kunnen plaatsen. Dit gebeurt zo snel mogelijk.

Foto Gemeente Sittard-Geleen