Een stemmentrekker voor zijn partij wil CDA-er Peter Henssen niet zijn. De 64 jarige Gelener wil meer: meedoen, meebeslissen en de afspraken met zijn kiezers nakomen.  ,,Er moet meer doorgepakt worden”, zegt de ‘mensen-mens’ van Lindenheuvel.

Door Ray Simoen

Midden op tafel in de woonkamer ligt het opengeslagen kerstnummer van Goud, het blad van het Nationaal Ouderen Fonds. In het hart ervan,  over de volle breedte van twee pagina’s, een  feestelijke reportage met kleurrijke foto’s. ‘Gelukkig heb ik nog veel energie’, staat er in grote letters bij. Met zijn hand rustend op een muziekstatief, versierd met pompoenen, lacht Peter Henssen,- de man van deze uitspraak- de lezers van Goud toe. Trots is de gedrongen  64 jarige Henssen op deze reportage in dit landelijke blad van de Ouderbond. Hij ziet het als een erkenning voor zijn jarenlange werk voor senioren in Sittard-Geleen en met name Lindenheuvel, waar hij sinds zijn geboorte al woont en waar ze hem de ‘ombudsman van de wijk’ noemen. Het is tevens een welkome steun in de rug, in de aanloop naar de komend gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. ,,Ik ben volop bezig met de voorbereidingen voor ’16 maart’. Ik sta al een tijdje in de ‘verkiezingenmodus’.” zegt hij terwijl zijn gsm hem roept. ,,Een ouder dame uit de wijk, die al herhaalde malen stuk gelopen is op die verschrikkelijke bureaucratie, waardoor er maar steeds niks wordt gedaan met haar hulpvraag.  Ik probeer haar te helpen,” legt hij nadien uit.

Kartrekker

Voor de derde maal gaat hij proberen een raadszetel te bemachtigen. In 2014 stond hij no 15 op de CDA lijst en kwam hij met 272  voorkeurstemmen in de gemeenteraad. ,,In 2018 behaalde ik in Geleen de meeste CDA stemmen: 472”, zegt hij glimmend van trots. Met de vijfde plaats, die hij nu op de CDA lijst heeft gekregen, kan een raadszetel hem in feite niet meer ontgaan. Erg ingenomen is hij dan ook met deze hoge notering op de  kandidatenlijst. Hij wil niet alleen een ‘stemmenpakker’ voor partij zijn.  De gedrongen Gelener wil meebeslissen, mee aan de touwtjes trekken en zijn mond kunnen opendoen. Heeft hij altijd gedaan. ,,Ik ben een mensen-mens, ik voel me betrokken bij de mensen in deze wijk. Voor nagenoeg alle verenigingen in  Lindenheuvel heb ik me ingezet, meestal als karttrekker. Al vanaf 1968 ben ik lid van onze voetbalclub, ook nog voorzitter geweest. Ik ben een doener en denker, en zoek de verbinding met de mensen. Allicht stoot je dan wel vaker het hoofd maar daar leer je van. Helaas word je dat nu niet meer zo gegund. Nu word je bij een foutje meteen daarop afgerekend. Mensen moeten zich niet zo op het negatieve focussen.”

Burn out

 Niet verwonderlijk dat zo’n spin in het sociale web van een wijk door  veel partijen benaderd werd. Lange tijd had Henssen echter geen trek in de politiek. Hij had het te druk met zijn verenigingen, zijn gezin en twee grote hobby’s: fuchsia’s kweken en oud hekwerk opkopen en restaureren. Maar door de financiële crisis van 2008, gevolgd door een burn out, kwam hij zonder werk en netwerk te zitten. De politiek bood hem de kansen weer actief te worden en nieuwe contacten te maken. Zijn bekendheid hielp hem meteen in 2014  aan een raadzetel ondanks dat hij op een zowat onverkiesbare plaats stond. Erna ging het snel met de actieve mensen-mens, die op een handige manier ook een ‘baasje’ kan zijn. Zijn kwaliteiten als verbinder kwamen, naar zijn zeggen, goed van pas toen in 2019 de twee grote tegenstanders in de gemeenteraad GOB en CDA bijeengebracht werden om een regeringscoalitie te gaan vormen nadat het college van GOB, DNA, Groen Links, PvdA en VVD uiteen was gevallen.

Doorpakken

 De afgelopen jaren dichtbij de machinekamer van de gemeentepolitiek hebben hem vertrouwen gegeven voor de toekomst. ,,Ik denk dat het CDA de verkiezingen gaan winnen. Hoe groot de marge met het GOB wordt, zal bepaald worden door het feit of Pieter Meekels mee doet. Neem hij voorgoed afscheid of blijft hij actief als lijstduwer? Het CDA heeft een ijzersterk team vol jonge, frisse mensen als Patrick Brouwers, Judith Bühler en mijzelf, hoewel ik geen twintig of dertig meer ben”.  Een gelopen race zijn de verkiezingen allerminst, voegt hij eraan toe. En de afgelopen regeerperiode was niet vol succesverhalen, ook niet voor de ras-optimist Henssen. ,, Er is nog volop werk aan de winkel.  Niet al mijn acties zijn gelukt. Zo is het parkeerprobleem aan de Kampstraat niet opgelost. Het illegaal storten van huisvuil en drugsafval is niet afdoende  opgepakt. De verkeersveiligheid moet veel groter worden, en arbeidsmigranten moeten niet allemaal bij elkaar op de burgemeester Lemmensstraat gezet worden. Bovendien moeten er verplichte inburgeringscursussen komen voor hen.” Als het aan ‘doener Henssen’ ligt, moet de gemeente ,, veel meer doorpakken”. ,,Afspraken, die samen met burgers zijn gemaakt over buurt-vraagtukken op het gebied van veiligheid, groenbeheer, sociaal beleid moeten ook nagekomen worden, en niet ergens blijven hangen in een of andere ‘ambtelijke molen’.” En in het jaar dat herdacht wordt dat de mijn Maurits 55 jaar geleden werd gesloten moet  het mijnverleden van Geleen veel meer aandacht en zorg krijgen,” vind hij. ,, Als niet snel actie wordt ondernomen verdwijnen de laatste restanten van het Gelener mijnverleden, zoals de Loonhal en de watertoren, voorgoed. Alles op alles moet gezet worden om via restauratie, educatieve wandelingen en het houden van open dagen de aandacht voor het mijnverleden levendig te houden. Wat in Sittard is gedaan voor Toon Hermans en de naar hem genoemde schouwburg  moet ook kunnen voor de mijn Maurits in Geleen. Werk aan de winkel genoeg dus de komende jaren.”

Foto DoubleEye | Ivo Goessens