Onlangs ontving MIK & PIW Groep het certificaat Sterk Sociaal Werk. Met dit kwaliteitslabel neemt MIK & PIW Groep het voortouw voor het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening aan de bewoners van de Westelijke Mijnstreek. Bestuurder Raymond Clement: “Een kwaliteitslabel staat voor vertrouwen; vertrouwen voor onze cliënten, onze partners. Maar ook vertrouwen in onszelf, samen op de goeie weg, samen een nieuwe ‘lat’ om naar te groeien.”

Zonder vakmensen geen kwaliteit

Het keurmerk is ontwikkeld op initiatief van branchevereniging Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden. Het nodigt medewerkers over de gehele breedte van de organisatie uit tot reflectie, met veel ruimte voor ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening voor de klant. Dat het kwaliteitslabel niet de primaire focus legt op procedures en processen, maar vooral op gedrag en houding van de professional, sluit goed aan bij de missie van MIK & PIW Groep. Manager Sociaal Werk Suzan Eerkens: “Het behalen van het kwaliteitslabel zie ik als een hele terechte waardering voor onze medewerkers. Zij hebben vakmanschap altijd hoog in het vaandel staan ten behoeve van onze cliënten, burgers, partners en opdrachtgevers. Vakmanschap en kanskracht gaan hierbij hand in hand.”

Van vrijwilliger tot management
Voor de certificering bezocht de auditor de stichtingen Partners in Welzijn, Ecsplore, Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek en Knooppunt Informele Zorg, alle onderdeel van MIK & PIW Groep. Hij sprak daar met medewerkers en vrijwilligers, van management tot medewerkers op de vloer die direct in contact staan met cliënten. “Medewerkers waren erg betrokken bij de voorbereidingen en tijdens de auditweek. Dit kwaliteitslabel gaat over henzelf, over hun werk, hun passie en trots. Hoe mooi is het om daar over te mogen vertellen. Daarnaast vonden medewerkers het leerzaam om ook elkaars verhalen te horen. Steeds weer blijkt dat de verbinding tussen onze stichtingen logisch en vanzelfsprekend is”, aldus Suzan Eerkens.