Entgen Luijten werd in de zomer van 1674 in de kelders van het kasteel Limbricht gevangen gezet op verdenking van hekserij, en daar op 9 oktober van dat jaar vermoord. Zij kreeg geen graf, haar lichaam werd nabij de galg bij Einighausen onder de grond weggestopt. Naar de dader werd nooit gezocht. De nazaten van Entgen Luijten hebben door beeldend kunstenaar Ankie Vrolings uit Echt een bronzen beeld van Entgen laten maken. De feestelijke onthulling van dit beeld vindt plaats op vrijdag 3 juni a.s. op Kasteel Limbricht plaats.

Achtergrond

De familie Luijten is blij met het beleid van het bestuur en de pachter van Kasteel Limbricht om de historie van de locatie op een verantwoorde wijze in ere te houden, danwel te herstellen. De familie Luijten speelde daarom al geruime tijd met de gedachte om een geste voor Kasteel Limbricht te doen, maar tot een passend voorstel kwam het niet. Daar kwam verandering in toen beeldend kunstenaar Ankie Vrolings uit Echt – óók familielid – met het voorstel kwam om het hoofd van Entgen Luijten uit te beelden en in brons te laten gieten.

Verbeelding van Entgen Luijten

Men weet helaas niet hoe Entgen er uit heeft gezien. Ankie heeft daarom veel portretten van leden van de familie bestudeerd om typische familietrekken te vinden. En Entgen’s karakter, voor zover af te leiden uit bewaard gebleven procesdocumenten, moest tot uitdrukking worden gebracht: oud, getekend door het leven, maar ook krachtig, zonder arrogantie. Een grote uitdaging. Het resultaat was voor de familie een grote verrassing: het blijkt ‘herkenbaar’ en roept veel emoties op. De familie is dan ook erg blij met de ‘interpretatie’ van Ankie. Het beeld wordt op 31 mei overgedragen aan het Bestuur van Kasteel Limbricht en zal op de motte van het kasteel een plek krijgen. Op 3 juni is dan de officiële onthulling in aanwezigheid van de familie.

Inhuldiging 

Niet alleen de familie, maar iedereen die interesse heeft is van harte welkom vanaf 16.00 uur voor de inloop en ontvangst op Kasteel Limbricht. Rond 16.30 uur worden er korte toespraken gehouden door Peter Luijten (over Entgen Luijten) en Ankie Vrolings (over het ontstaan van het beeld), waarna rond 17.00 uur de feestelijke onthulling c.q. inhuldiging plaatsvindt.