Tijdens Koningsdag dit jaar overhandigde de voorzitter van de Sociëteit van de Philharmonie, Leo Kretzers, een nieuwe mace (tambour-maîtrestok) aan tambour-maître Maurice Kamps van de Philharmonie Sittard. 

‘Mace is een andere benaming voor een tambour-maîtrestok’, vertelt Leo Kretzers tijdens het overhandigingsmoment op Koningsdag in de Petruskerk in Sittard. ‘Met deze nieuwe mace kan de tamboer-maître richting en behoudendheid blijven geven aan de Philharmonie’, aldus de voorzitter van de Sociëteit. 

De nieuwe mace van de Philharmonie is uniek en helemaal op maat gemaakt door Paul Roberts uit Wessem. Boven op de mace staat een stadswapen van Sittard en rondom is de naam van de Philharmonie weergegeven, alsmede het oprichtingsjaar van de vereniging. Bijzonder is tevens de lengte van de mace. Met 1 meter 65 is deze relatief groot hetgeen ook in lijn ligt met de lengte van de tambour-maître Maurice Kamps van de Philharmonie. 

Voorafgaand aan de Oecumenische dienst in de Petruskerk, die de Philharmonie muzikaal opluisterde, zegende deken Merkx de mace. ‘Deze mace zorgt er mede voor dat de muziek van de Philharmonie gelijk gaat. Een tamboer-maitre is niet de baas, maar is door zijn leiding dienstbaar aan de Phil. Net zoals elke muzikant in een orkest door het samenspel een dienaar van elkaar. Alleen samen klinkt het mooi’, aldus deken Merkx waarna hij de zegen uitsprak over de mace.

De nieuwe Mace werd tijdens Koningsdag gezegend door deken Rob Merkx en overhandigd aan Maurice Kamps door voorzitter Leo Kretzers.