Beste inwoners van Sittard-Geleen,

Wij hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug. Corona drukt helaas nog steeds een zware stempel op ons leven. Zeker nu wij wederom met een lockdown te maken hebben. Dat raakt ons allemaal. Van zorgbehoevenden tot gezonde mensen. Van ondernemer tot mensen in de zorg en de handhaving. Van mensen met veel sociale contacten tot mensen die graag vaker iemand zouden zien.  

Corona stelt onze manier van leven zwaar op de proef. We kunnen niet de dingen doen die we graag zouden willen doen. Samen een wedstrijd van Fortuna Sittard bezoeken, even samen een vorkje prikken of  een terrasje pikken, samen naar een evenement toe of naar de zwemles gaan kijken van een kleinkind en ga zo maar door. 

Deze tijd haalt het beste en (helaas) bij sommigen ook het slechtste in ons boven. Gelukkig bevestigt het merendeel van de verhalen die ik hoor dat we  het doorgaans goed menen en het ook goed proberen te doen. Ik zie om mij heen veel voorbeelden van mensen die elkaar met respect en fatsoen aanspreken, die er zijn voor anderen, die behulpzaam zijn, die een luisterend oor bieden. Iedere dag weer. 

En dat maakt mij als burgemeester van Sittard-Geleen enorm trots. 

Helaas gaat het niet altijd goed. Het geweld tegen de hulpverleners en de ongeregeldheden waar we ook in onze gemeente mee te maken hebben gehad, zijn daar een triest voorbeeld van. Het centrum veranderde in een slagveld, een oorlogsgebied. En dat is niet zonder consequenties gebleven. Ondernemers en inwoners werden keihard geconfronteerd met schade aan hun privébezit en jonge raddraaiers zullen de rest van hun leven de consequenties moeten dragen van hun (onbezonnen) gedrag, omdat ze nu een strafblad hebben. 

Ik wens ons allemaal toe dat we elkaar blijven vasthouden. Dat we elkaar met respect en fatsoen blijven bejegenen. Dat we een gemeenschap zijn van mensen die in vrede met elkaar samenleven, wonen, ondernemen en werken. We hoeven daarvoor niet steeds grote woorden of gebaren te gebruiken. Het gaat om de kleine dingen. “Ben er voor elkaar” is een motto dat ik ons toewens. Samen komen we makkelijker door deze moeilijke periode heen. Breng daarom, zeker in deze tijd, eens een bezoek aan iemand die eenzaam is. Of stuur een berichtje naar iemand die u dierbaar is, om hem te laten weten dat hij speciaal is. Maak een praatje met uw buurman of buurvrouw. En help elkaar als het nodig is. 

Zo kunnen we samen zorgen dat we – ondanks alle moeilijke maatregelen – er het beste van maken. Een tijd waarop we later kunnen terugkijken en kunnen zeggen: het was niet gemakkelijk, maar we hebben laten zien dat we er sámen doorheen zijn gekomen.

Ik wens u alle goeds toe voor het nieuwe jaar!

Uw burgemeester 

Foto Gemeente Sittard-Geleen