Martijn van Helvert staat op nummer 25 van de kandidatenlijst van het CDA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, die woensdag 21 maart plaatsvinden. Vier jaar geleden wist hij met ruim 19.000 voorkeursstemmen een plek zeker te stellen in Den Haag om daar de Limburgse belangen te vertegenwoordigen. Ook deze verkiezingen hoopt hij op eigen kracht een zetel te bemachtigen om de belangen van Limburg, die hij al zes jaar vertegenwoordigd in de kamer, te blijven behartigen.

Martijn: “Plek 25: 25.000 stemmen in ons doel. Campagnevoeren in deze tijd vergt nogal wat creativiteit. Mijn kiezers persoonlijk bereiken gaat een stuk lastiger. Veelal moeten deze contacten gezocht worden via de telefoon of online, maar waar het kan trek ik er zeker op uit. Op de website www.martijnvanhelvert.nl staat een soort van ‘poll’ daar kunnen we de stand in de gaten houden.”

Het is belangrijk dat iemand uit de regio het woord voert in Den Haag, maar makkelijk is dat niet altijd. “We moeten soms wat harder lopen. Hoe verder je van het centrum afwoont, hoe meer moeite het kost om te laten horen wat we in de regio doen. De Limburgse regio verdient die aandacht, zeker ook in Den Haag en ik zet me hier graag voor in. Ik voel dit ook als een plicht, zeker in deze corona-tijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de prijs die de horeca in Sittard-Geleen moet betalen. Ondernemers met een goede zaak die nu al tien maanden geen salaris krijgen. Zelfs als ze aanspraak kunnen maken op regelingen is dat heel erg zwaar.”

Martijn Manifest omvat de tien B’s van Martijn. Dit omschrijft de focus van hem op tien geBieden. Waaronder Banen, Bouwen Bewegen en Buren. 

Banen

“Misschien wel meer dan ooit is er de behoefte aan het verstevigen van de economie, werkgelegenheid en baanzekerheid. Vooral de positie van de ZZP’ers verdient hierbij aandacht. Om groei te creëren moeten meer bedrijven gestimuleerd worden zich in de regio’s te vestigen.  Om te kunnen innoveren moet er nog meer worden ingezet op goede samenwerkingen tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Veel jongeren vragen zich ongetwijfeld af of ze straks nog wel een baan kunnen krijgen. Zo is het belangrijk voor de regio dat VDL blijft bestaan. Het is gewoon een heel goede fabriek en er is daarnaast vraag naar het goed opgeleide personeel dat er werkt. Daarom is het misschien goed om voor de toekomst niet te kijken naar één grote opdrachtgever, zoals nu het geval is, maar te zoeken naar meerdere partijen.” 

Bouwen

“We moeten blijven investeren in goede infrastructuur om in verbinding te blijven met de rest van Nederland en Europa. Betaalbaar bouwen voor jongeren en levensloopbestendig bouwen voor ouderen en kwetsbaren heeft dringend aandacht nodig. Daarbij moeten we een duurzame economie en samenleving niet uit het oog verliezen. Alleen dan kunnen we bouwen aan een betere toekomst. De gezinssamenstelling is immers anders dan 25-30 jaar geleden. We moeten er voor zorgen dat niet allerlei maatregelen het bouwen voor starters, jongeren die op zichzelf willen gaan wonen, in de weg staan.”

Bewegen

“We moeten een beweging vooruit maken. In een wereld waarin polarisatie steeds meer een norm lijkt te worden, zijn Begrip hebben voor elkaar en onderlinge verdraagzaamheid belangrijke waarden voor een fijne samenleving. Daarnaast moet sporten en bewegen gestimuleerd worden. Gezond leven en het beheersbaar houden van de kosten gaan immers hand in hand. Denk aan het stimuleren van gezonder eten. Onbewerkt en onverpakt voedsel dat je bijvoorbeeld op de markt koopt. Of voldoende beweging, dat is juist in deze tijd dat we meer thuis moeten zijn, een thema. Het doet veel met je fysieke en ook mentale gezondheid. Net als voldoende nachtrust overigens.”

Buren

“We moeten beter samenwerken met onze buurlanden in de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en we moeten onze buren betrekken om onze kansen in de Euregio nog beter te benutten. Maar kijk ook eens wat vaker bij je buren naar binnen en zorg wat meer voor elkaar. Zo kunnen we samen voorkomen dat mensen vergeten worden of vereenzamen. een goede buur is beter dan een verre vriend. Juist in deze corona-tijd zie je dat de Euregionale afspraken iets moeilijker lopen. Het staat allemaal prachtig op papier, maar grensondernemers en mensen die even in België of Duitsland op bezoek willen bij familie weten dat het allemaal niet vanzelf gaat op het moment.”

Meer info: www.martijnvanhelvert.nl

Onbewerkt en onverpakt voedsel koop je bijvoorbeeld op de markt in Sittard-Geleen. Foto Raoul LImpens Photography