De druk op mantelzorgers is groot. Zeker in deze coronatijd moeten alle zeilen worden bijgezet. De zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid of vriend is geen gemakkelijke opgave. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Ze geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. De gemeente Sittard-Geleen  probeert mantelzorgers zo veel mogelijk te ondersteunen. 

Wethouder Leon Geilen (Zorg en Welzijn): “Mensen kiezen er niet voor om mantelzorger te worden. Meestal ben je al mantelzorger voordat je het goed en wel in de gaten hebt. Het mantelzorgschap overkomt mensen. Dat begrijpen we als gemeente maar al te goed. We hebben dan ook nadrukkelijk aandacht voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. We kijken dan vooral naar waar mantelzorgers ontlast, ondersteund en geholpen kunnen worden.” 

Steunpunt Mantelzorg

Met name preventieve ondersteuning speelt hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het geven van informatie, advies en begeleiding. Maar ook door emotionele steun, educatie, praktische hulp en respijtzorg. Met respijtzorg krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om de zorgtaken tijdelijk over te dragen, bijvoorbeeld aan een dagbesteding. Op die manier worden mantelzorgers ontlast en kunnen ze even een adempauze nemen. Dat kan voor enkele uren zijn, maar ook voor enkele dagen. “Het Steunpunt Mantelzorg speelt hierbij een belangrijke rol,” vertelt wethouder Geilen. “Daar kunnen mantelzorgers terecht voor praktische hulp, advies en begeleiding. Het steunpunt biedt ook emotionele steun door middel van persoonlijke gesprekken.” 

Mantelzorgwaardering

De gemeente waardeert de inzet van mantelzorger met een jaarlijkse Mantelzorgwaardering. Dit jaar was dat in de vorm van cadeaubonnen ter waarde van € 50,- die bij aangesloten lokale ondernemers in Sittard, Geleen en Born ingewisseld kunnen worden.  Mantelzorgers die al bekend zijn bij het Steunpunt Mantelzorg hebben de Mantelzorgwaardering 2021 in november thuis ontvangen.  Mantelzorgers die voor het eerst de Mantelzorgwaardering willen aanvragen kunnen zich tot 31 december 2021 aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek via telefoonnummer 046-4575700.

Wethouder Leon Geilen: “Meestal ben je al mantelzorger voordat je het goed en wel in de gaten hebt. Het mantelzorgschap overkomt mensen.”