Waterschap Limburg verzorgt dinsdag 30 maart vanaf 19.30 uur een online talkshow over het nieuwe ontwerp waterbeheerprogramma. In het waterbeheerprogramma staat het beleid van het waterschap opgeschreven voor de periode 2022-2026. De online talkshow is een laagdrempelige manier voor inwoners en organisaties, om meer te weten te komen over de wateropgaven van Limburg voor de komende jaren. Opgaven die het waterschap samen met de omgeving aangaat. Bij de totstandkoming van dit waterbeheerprogramma heeft een uitgebreid participatieproces er ook voor gezorgd dat ook partnerorganisaties en inwoners hun bijdragen hebben kunnen leveren.

De link voor meer informatie en een link naar de talkshow vindt u op www.waterschaplimburg.nl/waterbeheerprogramma

Foto Waterschap Limburg