Met de organisatie van twee oogstdagen op zondag 22 en zaterdag 28 november, wordt de eerste stap gezet richting de nieuwe voedselvoorziening op Watersley Sports & Talentpark te Sittard. Rondom het historische klooster wordt middels het toevoegen van een 1500-tal bomen, diverse gewas-/plantsoorten en verschillende diersoorten, het landschap in 2021 verreikt. Dit alles met als doel om een lokale voedselvoorziening te creëren waarbij geëxperimenteerd kan worden met gezonde en duurzame voedingsmiddelen en daarmee het ontwikkelen van uitgebalanceerde voeding die aansluit bij de wensen van de sporters op Watersley en de bewoners van de regio. Op deze manier is dit project niet enkel uniek in de directe omgeving, maar ook op provinciaal, en wellicht zelfs nationaal, niveau.

“Voordat we kunnen gaan planten, moet er natuurlijk eerst geoogst worden en dat doen wij graag sámen met u! In samenwerking met meerbomen.nu, zijn de eerste oogstdagen inmiddels gepland. Via de volgende link, kunt u zich aanmelden voor (een van) de oogstdagen op Watersley op 22 en 28 november a.s. en op die manier uw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het nieuwe voedselbos: www.meerbomen.nu/agenda We werken op beide dagen in twee dagdelen, namelijk van 10.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 15.30 uur. In de opmerkingen bij de aanmelding kunt u aangeven of u de ochtend, middag of hele dag wilt mee oogsten”, vertelt een van de medewerkers.

De filosofie van Watersley Sports & Talentpark

Watersley Sports & Talentpark is een wooncampus voor zowel nationale- als internationale jonge topsporttalenten. Een plek waar talloze faciliteiten met elkaar verbonden zijn en waar groei en ontwikkeling centraal staan. “Binnen vier jaar tijd zullen de Olympische Spelen niet aan de andere kant van de wereld plaatsvinden, maar praktisch in onze voortuin (Parijs 2024) en precies dat plaatst Watersley in een unieke positie om zich verder te ontwikkelen als sport- en talentencampus en als voorbereidingslocatie voor 2024. Om optimaal gebruik te maken van deze unieke kans, wordt dit jaar nog gestart met de ontwikkeling van het voedselbos op Watersley Sports & Talentpark. Naast het herstellen van de oorspronkelijke functie, is dit ook een belangrijke stap om de sporters te kunnen voorzien van de best mogelijke voeding. Deze vroege start garandeert een kwalitatieve en kwantitatieve voedselproductie voor over vier jaar. Daarnaast creëren we maatschappelijke impact door samen met onze maatschappelijke partners (o.a. Kr8ig, Talent, de Parkschool en Porthos) het onderhoud te verzorgen. Het voedsel afkomstig van het terrein vormt de basis voor gezonde maaltijden voor de jonge sporters en wellicht in de toekomst ook voor senioren en andere bewoners in de regio.”

Meerbomen.nu en Urgenda

De oogstdagen worden mogelijk gemaakt door de inzet van meerbomen.nu en Urgenda. Een miljoen bomen planten in één plantseizoen. Het kan, als er genoeg mensen meehelpen. “We slaan de handen ineen om in het plantseizoen van 2020/2021 minimaal 1 miljoen bomen te planten. Dit doen we omdat wij geloven dat bomen planten dé oplossing is om klimaatverandering tegen te houden, de biodiversiteit te herstellen en een handelingsperspectief te bieden. Zo laten we de wereld mooier achter voor de volgende generaties.”

Op maar liefst 870 plekken in het land zal er geplant worden en Limburg is, na Noord-Brabant, die provincie waar komend jaar de meeste bomen geplant zullen worden. Eén van deze locaties is Watersley Sports & Talentpark waarbij de bomen onderdeel zullen uitmaken van het nieuwe voedselbos.

Planning

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag uw steentje bijdragen tijdens (een van) de oogstdagen? Via www.meerbomen.nu/agenda kunt u zich makkelijk aanmelden voor de verschillende oogstdagen in heel Nederland.

Foto’s drone Watersley Sports & Talentpark Foto wielrenner Photostique