De gemeente Sittard-Geleen en Vijverparc BV hebben overeenstemming bereikt over de wijze waarop het Vijverparc-gebied in Sittard wordt afgerond.

Deze overeenstemming behelst uiteraard de financiële afronding van de kwestie, die op basis van de uitspraak van het Hof voor de gemeente positief is. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over de fysieke afronding van het gebied. In het noordelijk deel van het gebied tussen het voormalige klooster Leyenbroek en het Stadspark zal een appartementengebouw gerealiseerd worden met 18 appartementen. De gemeente start hiervoor een noodzakelijke bestemmingsplanprocedure en levert de noodzakelijke gronden. Ook kunnen er nog vier vrije sector-woningen gebouwd worden.

Vijverparc is inmiddels gestart met het woonrijp maken van het totale gebied. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden de wegen, paden en het groen van zowel het noordelijk als het zuidelijk gebied overgedragen aan de gemeente. Daarbij wordt een gepland fietspad nabij de Leyenbroekerweg omgevormd tot voetpad. Een boom stond in het tracé van het fietspad, zo bleek recent bij de aanleg ervan. Nu vervalt een deel van het pad en wordt het oorspronkelijk trottoir extra beveiligd, zodat er toch een veilige route ontstaat voor kinderen en ouders die van de Leyenbroekerweg naar de basisschool moeten.

Zowel Ronald Konings van Vijverparc BV als wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen laat weten blij te zijn met de bereikte overeenstemming over de afronding van Vijverparc, waardoor er een einde komt aan jarenlange procedures die over de ontwikkeling van het gebied gevoerd zijn. ,,Er kan nu enthousiast en voortvarend gewerkt worden aan de afronding van het project op een van de mooiste plekken van Sittard-Geleen.”