De gemeente Sittard-Geleen is al lange tijd bezig met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Ondanks alle inspanningen is het niet te voorkomen dat de gevreesde brandharen van de eikenprocessierups binnenkort weer voor irritatie aan huis, ogen en luchtwegen gaat zorgen. Wethouder Leon Geilen (Leefomgeving): “Door preventief te bestrijden, voorkomen we de overlast zoveel mogelijk. De bestrijding doen we door de bomen en de rupsen met een onschadelijk, biologisch middel te bespuiten vóórdat de brandharen zich ontwikkelen. Deze aanpak is in april begonnen en richt zich op plekken waar inwoners de grootste risico’s lopen: drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen.”

De eikenprocessierups of eikenprocessievlinder is een nachtvlinder. Het leefgebied bestaat uit streken waar eikenbomen groeien. De vlinder is voornamelijk bekend vanwege de rups. De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. Deze worden gebruikt ter verdediging tegen vijanden zoals insectenetende zoogdieren. Als de rupsen of het nest waarin ze zich bevinden wordt verstoord, worden de microscopisch kleine brandharen afgegeven aan de lucht. Deze kunnen hevig irriterende ontstekingsreacties aan huid en slijmvliezen veroorzaken.

Wethouder Leon Geilen: “Wij besteden veel aandacht aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Sittard-Geleen heeft als enige gemeente in Nederland de subsidie ontvangen voor deelname aan het Europese LIFE-project. Zij subsidiëren o.a. proeflocaties waar natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden aangetrokken. Er zijn locaties waar we mezen en een keversoort, de grote poppenrover, bestuderen. Maar er worden ook proefveldjes ingezaaid om de aanwezigheid van sluipwespen en sluipvliegen te stimuleren. Zij leggen namelijk hun eitjes in de rupsen, waarna de larven de rupsen van binnenuit opeten. Op deze manier proberen we de eikenprocessierups op een natuurlijke manier onder controle te houden.”

De rupsen zijn begin april uit de eitjes gekomen, dan zijn ze nog ongevaarlijk. Sinds april zijn de rupsen een aantal keer verveld. Naar verwachting vervelt de rups deze week naar het stadium waarin hij brandharen krijgt die voor overlast zorgen. Overlast kunt u melden bij de gemeente Sittard-Geleen via telefoonnummer 14 046 of via www.sittard-geleen.nl.