Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft pastoor Harry Quaedvlieg van de parochiefederatie Geleen benoemd tot nieuw lid in het Kathedraal Kapittel. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop. Leden van het Kapittel worden kanunniken genoemd. Zij adviseren de bisschop over belangrijke beleidsbeslissingen. Een aantal besluiten kan een bisschop alleen nemen na overleg met of na instemming van het Kapittel. Ook speelt het Kapittel een belangrijke rol bij de benoeming van een nieuwe bisschop.

Harry Quaedvlieg (1969) werd in 1994 tot priester gewijd. Daarna was hij onder meer kapelaan in Heerlen en Blerick. Ook was hij een tijd verbonden aan de dienst jongerenpastoraal van het bisdom. Tussen 1997 en 2003 volgde Quaedvlieg een studie dogmatiek in Rome. Sinds 2003 is hij actief in de parochies in Geleen, aanvankelijk als assistent en sinds 2011 als pastoor van alle parochies binnen de federatie Geleen. Ook is hij docent op het grootseminarie Rolduc in Kerkrade.

Behalve Quaedvlieg treedt ook Peter van der Horst van Helden-Panningen toe tot het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond, dat nu weer uit tien leden bestaat. De afgelopen jaren waren er enkele vacatures ontstaan, doordat Mgr. Smeets zelf tot bisschop werd benoemd en andere kanunniken afscheid moesten nemen vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De overige acht kanunniken zijn: Mgr. Hub Schnackers (proost/voorzitter), Mgr. Everard de Jong, (hulpbisschop), Mgr. Jan Vries (pastoor en officiaal), Theo van Galen (pastoor), pater drs. Ton Storcken (emeritus), Mgr. Rob Merkx (deken), John Dautzenberg (deken) en Dr. Lambert Hendriks (rector Grootseminarie). De twee nieuwe kanunniken worden later dit jaar officieel geïnstalleerd.

Harry Quaedvlieg. Foto Bisdom Roermond