Mijn naam is Paul Janssen, 62 jaar. Ik woon in Limbricht en ben vanaf 2017 voorzitter van de Stichting Oude Salviuskerk Limbricht. Dit is een stichting die al meer dan 25 jaar bestaat en instaat voor het openstellen van het oude Salviuskerkje voor concerten, orgelconcerten, rondleidingen, exposities en aanverwante activiteiten. Het is voortgekomen uit de eerste beheerscommissie in 1990. 

Kun je iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de stichting? Wie heeft waarom het initiatief genomen?

Het Salviuskerkje werd na de restauratie in 1989 weer in gebruik genomen als gewijde kerk waarin ook cultureel-historische activiteiten konden plaatsvinden. Vanaf 1986 had er op initiatief van onder meer Desiré Groot al af en toe een concert plaatsgevonden, maar in februari 1990 kwam er een structurele aanpak om het kerkje vaker open te stellen voor een breed publiek. Er werd een beheerscommissie opgericht die zich ging toeleggen op het organiseren van concerten, openstellingen (met orgeldialogen), rondleidingen en exposities. Deze beheers commissie bestond uit vijf leden: Desiré Groot, Guus Janssen, Piet van Luyn, Math Vleeshouwers en Leo Alkemade. Door de inzet van deze commissie groeide het aanbod van evenementen. Math Vleeshouwers heeft jarenlang een grote rol vervuld bij het organiseren en uitbreiden van concerten. De beheerscommissie werd in 1995 omgezet in de Stichting Oude Salviuskerk, waarvan het eerste bestuur bestond uit: Piet van Luyn (vz.), Math Vleeshouwers (secr.), Leo Alkemade (penningmr.) en Guus Janssen (externe contacten en exposities).

Is het organiseren van allerlei zaken in en om het Salviuskerkje thans jullie core business?

Het is een combinatie van faciliteren en organiseren. We bieden het kerkje aan om als locatie gebruikt te worden voor voorstellingen, concerten en presentaties en ondersteunen dit in de communicatie, toezicht en openstelling. Hierbij zoeken we ook samenwerking met o.a. Conservatorium Maastricht en Orlandofestival. Maar we organiseren ook zelf tweejaarlijks interessante exposities die een thema hebben gerelateerd aan het Salviuskerkje. Hierbij zorgen we voor publicaties, betrekken de jeugd erbij en doen historisch onderzoek.

Hoeveel mensen zijn verbonden aan jullie stichting? Is het gemakkelijk om mensen te interesseren voor een functie, al dan niet als vrijwilliger?

We hebben in totaal een dertigtal vrijwilligers die allemaal op hun manier hun eigen bijdrage leveren: van toezicht, rondleiden, poetsen tot orgelbespeling. Vrijwilligers vinden is een voortdurende uitdaging die we ook samen met de reeds aanwezige vrijwilligers oppakken. We willen hun deel laten uitmaken van onze “Amici Salvii”. Onze bestaande vrijwilligers zijn naast ons Salviuskerkje onze beste ambassadeurs om nieuwe vrijwilligers te vinden.

Het Salviuskerkje kent een lange geschiedenis. Kun je enkele highlights uit de historie kort belichten!  

Moeilijk om dit kort te houden. Van het ontstaan rond 800 als zaalkerkje heeft het zich ontwikkeld tot het kerkje zoals we dat nu of min of meer kennen. 

Het kerkje is in gebruik geweest tot 1922, volgend jaar dus 100 jaar geleden. In de zeventiger jaren bij restauratiewerken zijn de unieke gewelfschilderingen gevonden achter meer dan 20 lagen kalk. Deze gewelfschilderingen maken dat het kerkje tot de top100 monumenten van Nederland behoort. Daarnaast de restauratie van het orgel in de tachtiger jaren.  Onlangs is wetenschappelijk bewezen dat de akoestiek van ons Salviuskerkje behoort tot de 100 beste van Nederland en te vergelijken is met een klein concertgebouw.

Wat is de oude en de huidige relatie met het Kasteel Limbricht?

Het kerkje is onlosmakelijk verbonden aan het kasteel. Het lag ook oorspronkelijk binnen de grachten. Het kerkje is eigendom van de Stichting Kasteel Limbricht. Met het Landgoed Kasteel Limbricht en Café Salden hebben we een prima samenwerking en proberen altijd net iets meer voor elkaar te kunnen betekenen. Bij ons kan er kerkelijk gehuwd worden, op het landgoed wettelijk huwen en men er kan er goed feesten.

Het afgelopen seizoen viel bijna geheel in het water door corona. Of hebben jullie er niet zoveel last van gehad?

Best wel last van gehad. We hadden ons jubileumjaar helemaal volgepland met mooie concerten. Nieuwe ideeën zoals parels uit Limbricht, liedjes van Herman Veugelers en Toon Hermans. Uiteindelijk hebben we nagenoeg alles moeten verplaatsen of annuleren. We proberen nu alsnog zoveel mogelijk weer in te plannen voor de volgende maanden. Maar ook onze vrijwilligers hebben we gemist. We hopen dan ook snel weer iedereen te kunnen zien. Natuurlijk heb je ook geen inkomsten wanneer je gesloten bent, waardoor we nog kritischer naar onze toch al beperkte uitgaven moeten kijken.

Waar zijn jullie als bestuur vooral trots op? Zijn jullie ook verantwoordelijk voor het behoud van het kerkje als cultureel erfgoed en topmonument? 

We zijn er trots op dat we samen met onze vrijwilligers, onafhankelijk, gedurende meer dan 30 jaar dit unieke kerkje een toegankelijke plek hebben kunnen geven. Gerestaureerd met gemeenschapsgeld stellen wij het nu open voor de gemeenschap. Hierdoor wordt het functioneel gebruikt wat het behoud ten goede komt. Denk aan het orgel dat door regelmatige bespeling wordt gebruikt en niet alleen mooi staat te wezen. We zijn de gebruikers en daardoor kunnen we vaak vroeg zaken signaleren aan Stichting Kasteel Limbricht, die dan ook gezamenlijk worden opgepakt. 

Je bent een drukbezet man als ik dat zo lees op internet/social media. Wat doe je naast dit voorzitterschap nog aan vrijwilligerswerk? 

Naast mijn gewone werk ben ik nog voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Limbricht met meer dan 6000 huurders van ZOwonen. Ik vorm met twee oud-leerlingen van het Kleesj de stichting Reünie Kleesj Zitterd. Ook ben ik sinds kort actief binnen de Stichting Entgen Luijten ten behoeve van de realisatie van het standbeeld door Marij Heiligers. 

Hoe heeft de stichting zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Zijn er het laatste decennium grote veranderingen doorgevoerd? 

Ik kan dat niet helemaal aangeven omdat ik er pas vier jaar deel van uit maak. In deze afgelopen vier jaren hebben we geprobeerd om het Salviuskerkje en onze Stichting een duidelijkere en meer herkenbare plek te geven in de (eur)regio, provincie en zelfs nationaal. We menen dat we iedereen die het Salviuskerkje wil bezoeken een aantal ingrediënten moeten kunnen aanbieden die tot uiting komt in de belofte: “Ieder bezoek aan het kerkje is een beleving en heeft toegevoegde waarde voor de bezoeker”. Dit vertaalt zich in de huisstijl, programmatie, exposities en publicaties van onze Stichting.

Jullie vrijwilligersgroep kreeg in 2005 de naam “Amici Salvii”, behalve deze mooie naam zal er toch een diepere betekenis achter schuilen? 

Natuurlijk zijn onze vrijwilligers onmisbaar voor onze Stichting. Om hen meer te betrekken bij het onze Stichting en een soort groepsgevoel te creëren is deze mooie naam gekozen voor een mooie groep vrijwilligers. Waarbij we niet alleen inzetten op bedanken; maar ook op educatie, verdieping en weer die Salviusbeleving. Wij zoeken nog steeds nieuwe vrijwilligers die graag hun steentje willen bijdragen door bijvoorbeeld mee te poetsen, rondleidingen te verzorgen of toezicht te houden bij tentoonstellingen, openstellingen en concerten.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is? 

Ons bestuur bestaat naast mij uit Guus Janssen, secretaris; Jos Wolters, penningmeester en Cora Kruissink, bestuurslid (concerten). Iedereen die iets wil organiseren in het Salviuskerkje kan contact opnemen met ons. Voor een rondleiding, concert of lezing zoek dan contact via www.salviuskerkje.nl. Ik wil graag MijnGazet danken om juist voor stichtingen en verenigingen ruimte te bieden ons verhaal te doen en onze activiteiten te publiceren.

Door Bert Wassenberg