n de aanloop naar de verkiezingen staat in MIJNGazet een politiek podium. De partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen krijgen tweewekelijks een stelling of vraag voorgelegd over actuele thema’s. Deze keer met de stelling: ‘Van jong tot oud, voor iedereen zijn er voldoende recreatie-mogelijkheden binnen de gemeente Sittard-Geleen.’

Bruisend verenigingsleven

Elkaar ontmoeten is essentieel voor ons levensgenot. Dat heeft de afgelopen tijd ons duidelijk geleerd. Elkaar ontmoeten in wijken en in levendige centra van stadsdelen Geleen en Sittard en de kernen rondom Born. Onze hele gemeente kent een bruisend verenigingsleven en vele evenementen. Hier komen alle leeftijden samen. En toch zullen we meer moeten doen. Nabijheid van voorzieningen in de wijken is met name voor ouderen belangrijk. Meer levendigheid in de centra is voor alle leeftijden belangrijk, zeker wanneer we onze gemeente aantrekkelijk willen houden voor jongeren. Voor centrum Geleen zetten wij in op meer woningen en meer groen. In de lente/zomer willen we een stadsstrand op de markt mogelijk maken (bijvoorbeeld met foodtrucks erbij). Voor centrum Sittard willen we één duidelijk plan: ruimte voor horeca op de markt, meer cultuur in de open lucht (straattheater). Voor onze hele gemeente: meer voedselbossen, waar recreatie, landbouw en klimaatadaptie mooi samenkomen.

PvdA Sittard-Geleen 

Gezamenlijke historie

SPA is van mening dat er te weinig mogelijkheden tot recreatie zijn. Weliswaar is het kasteelpark in Born een juweeltje maar in vergelijk met bijvoorbeeld Parkstad blijven we flink achter. We hebben weinig bosgebieden en ook waterrecreatie is niet groot. Sittard-Geleen lijkt niet aantrekkelijk genoeg voor jongeren want velen gaan juist naar elders. Niet voor niets is recreatietoerisme slechts een kleine bedrijfstak. Het Oktoberfeest en enkele evenementen trekken wel mensen van binnen en buiten de gemeente. We maken te weinig gebruik van de gezamenlijke historie die we als gemeente hebben. Juist hier waren de afgelopen duizend jaar veel machtswisselingen. Daar doen we helemaal niks mee. De binnenstad van Sittard heeft aantrekkingskracht voor toeristen maar is ook niet echt gericht op recreatie voor onze inwoners anders dan op een terrasje way kletsen en nuttigen.

SPA

Sittard-Geleen blijft goed, wordt beter

Er valt heel veel te beleven in Sittard-Geleen zowel binnen als buiten en voor jong en oud: kasteelpark Born, Kasteel Limbricht, VR Experience, Escape center, binnen speeltuinen, klimmen, Unit 13 outdoor adventures, bowlen, bioscoop, theater, zwembaden, schaatsen, historische markt van Sittard, musea, geheime tuinen, drielanden fietstochten etc etc…. ZO veel moois dat moeten we koesteren. Daarnaast zijn er nog zo veel mogelijkheden en kansen die moeten we grijpen. We hebben prachtige natuur en historische gebouwen, we hebben veel te vertellen over onze geschiedenis. Maar bij al dit moois zouden we ook moeten kijken naar recreatieve mogelijkheden die gratis en daarmee voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast pleit de VVD voor beter spreiding van activiteiten in dorpen en wijken zoals wat meer sport- en recreatiemogelijkheid voor jong en oud in Geleen-Zuid. En meer kleine buitenspeelplaatsen met bankjes zodat ouders en grootouders lekker kunnen zitten terwijl hun kroost speelt.

VVD Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen is het goed toeven voor inwoners en toeristen

De coronacrisis heeft onze manier van wonen, werken en reizen veranderd en ons laten merken hoe belangrijk een gezonde en mooie omgeving is. Meer dan ooit is er aandacht voor schone lucht, groen in de omgeving, recreatie, goed openbaar vervoer en meer ruimte op straat voor voetgangers en fietsers. We zetten in op een groene, schone omgeving, zowel in de stad als daarbuiten. Wij zullen, samen met belangenbehartigers, strijden voor natuurontwikkeling op en rond de Schwienswei en we blijven ons inzetten voor de Kollenberg, het voltooien van Corio Glana, het Rivierpark Maasvallei, de Geheime Tuinen, onze Groene Gevel Brigade en de Graetheide. Groene, verbindende, initiatieven van inwoners steunen we. Sittard-Geleen wordt daardoor nog aantrekkelijker voor recreatie en toerisme. GroenLinks vindt dat beter erfgoedbeleid past bij een gemeente met zo’n fraaie historie als de onze. Toeristen komen er immers graag voor naar Sittard-Geleen.

GroenLinks Sittard-Geleen

Positieve manier

Het CDA gaat voor een bruisende stad! Evenementen in onze stad zoals het Oktoberfeest, het Sint Rosafestival, Groove Garden, Mama’s Pride en de M&P Feesten dragen hier een steentje aan bij. Maar ook op wijk- en dorpsniveau zetten veel inwoners en verenigingen evenementen en activiteiten op voor jong en oud. Het CDA is dan ook trots op de vele verenigingen die ook in deze moeilijke tijd ervoor zorgen dat iedereen op een positieve manier de energie kwijt kan. Het culturele aanbod in onze gemeente is breed. Het Toon Hermanstheater, het filmhuis, poppodium VOLT en de vele tentoonstellingen binnen de Domijnen zorgen voor vertier in de stad. Het CDA wil daarnaast inzetten op toerisme in de centra en in de buitengebieden; we zoeken de balans tussen recreatie, milieu, natuur en toerisme. Denk ook aan een mooie wandeling in het stadspark van  Sittard, langs Corio Glana of bij de Grensmaas. Maar ook op het gebied van sport staat Sittard-Geleen op de kaart voor jong en oud. Daar wil het CDA op blijven inzetten. Of je nu lid bent of sport bij een vereniging of gaat kijken naar een profclub zoals Fortuna Sittard of de Lions.

CDA Sittard-Geleen

Nog meer op de kaart gezet

Nee, PIT gelooft dat er nog meer te halen valt op het gebied van recreatie. We geloven zelfs dat recreatie, naast vermaak en ontspanning van onze eigen inwoners, een cruciale rol kan spelen in het aantrekken van toeristen naar onze gemeente. Sittard-Geleen moet in onze ogen nog meer op de kaart worden gezet en wij geloven in de combinatie recreatie en toerisme om dit te bereiken. We hebben veel te bieden! Het wordt tijd dat men ons buiten onze (land)grenzen weet te vinden en hun geld hier komt uitgeven. En daar past ons streven, het terugbrengen van het zo geliefde straattheater, absoluut bij! Het succesvolle concept in een hedendaags jasje zonder de herkenbaarheid weg te halen; wij geloven dat je daarmee goud in handen hebt. Sommige partijen beweren er al mee bezig te zijn. Wij zeggen: praatjes vullen geen gaatjes; tijd om het eindelijk te regelen na 16 maart! Aan PIT ligt het niet!

PIT

Positieve gezondheid

Er kunnen nooit voldoende recreatiemogelijkheden zijn binnen de gemeente Sittard-Geleen. Voor onze inwoners op leeftijd is het maar de vraag of recreatiemogelijkheden overblijven. Zo is Gemeenschapshuis de Baandert onlangs verdwenen en dreigen drie ontmoetingscentra voor ouderen te moeten sluiten. Het aanbieden van recreatiemogelijkheden zorgt voor fysieke, emotionele en sociale uitdagingen voor onze inwoners. Dit leidt vervolgens weer tot een positieve gezondheid. PUUR gaat zich inzetten voor het behoud en het uitbreiden van recreatiemogelijkheden. Dit gaat PUUR doen door ervoor te zorgen dat onze gemeente deze recreatiemogelijkheden voldoende doet ondersteunen. PUUR zet hierbij in op minder bureaucratie en ziet voor de gemeente een faciliterende rol weggelegd. Daarnaast zijn sport- en cultuurverenigingen de afgelopen tijd geraakt door corona. De verenigingsfinanciën zijn verslechterd en de ledenaantallen zijn teruggelopen. Dit behoeft absoluut aandacht van het Gemeentebestuur. PUUR gaat ervoor zorgen dat Sittard-Geleen voldoende recreatiemogelijkheden heeft, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

PUUR

Andere mogelijkheden belangrijker

De PVV beschouwt recreatie als een luxe-artikel. Belangrijker vinden wij een gezond ondernemersklimaat in brede zin, met toegankelijke wijken en stadscentra en een aangenaam en veilig woonklimaat. Een vakantiepark of jachthaven is voor de PVV dus géén doel op zich! Het aanvankelijk geplande grootschalige vakantiepark met meer dan 300 bungalows op de ESCS-locatie rondom de Schwienswei vinden wij absurd. Niet alleen omdat Sittard-Geleen nu eenmaal géén megatoeristisch profiel heeft, maar vooral omdat er zóveel andere mogelijkheden belangrijker zijn. Dit soort vrijvallende ontwikkellocaties moeten ingezet worden voor betaalbare woonconcepten voor onze jongeren en (sociale) huurders. Bij elke herontwikkeling moet rekenschap worden gehouden met de belangen van gebruikers in de omgeving. Laat dus vooral ook onze inwoners zélf ideeën aandragen én uitwerken. Zodat de opbrengsten en het beheer niet alleen gaan naar corporaties of ontwikkelaars, maar bijvoorbeeld naar een collectief van inwoners, plaatselijke ondernemers of een belangengroepering met hart voor de zaak!

PVV Sittard-Geleen

Afbraak en verpaupering

Wij zijn niet bepaald trots op onze uitgestorven dorpen, het bijna afgebroken mijnverleden, de actieve ontgroening en de torenhoge leegstand binnen onze gemeente. Het GOB helpt alleen haar achterban, waardoor de afbraak en verpaupering bijna voltooid is. Burgerinitiatieven worden tegengewerkt of kapot gemaakt, terwijl achterban initiatieven alle hulp krijgen. Ondertussen lopen toeristen te zoeken naar een toilet, leuk plaatsje om even te rusten, of een hapje te eten. In tegenstelling tot de coalitiepartijen wil Lokaal geen recreatie rondom de Schwienswei. Lokaal ziet juist unieke mogelijkheden voor nieuwe recreatie in het gebied rondom de passantenhaven in Schipperskerk. Hier liggen kansen voor een volwaardige jachthaven, een dagstrand, fiets/wandel knooppunt en voor horeca. Ook onderzoek naar een vakantiepark of camping behoort tot de mogelijkheden. Deze plannen zijn nu nog onmogelijk. Een wethouder wil gronden uit dit gebied ruilen voor gronden in het middengebied Grevenbicht-Obbicht? Vandaar dat de school er ook nog steeds niet is.

Fractie Klein 

Lokaal Sittard-Geleen-Born

Ook ruimte voor verbetering

Er zijn aardig wat recreatiemogelijkheden in Sittard-Geleen, maar wat FVD betreft is er ook ruimte voor verbetering. Recreatie is bevorderlijk voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking. FVD vindt het verstandig om te blijven investeren in een fijne leefomgeving, met voldoende parken, natuur en uitlaatvoorzieningen voor honden. Speeltuinen, sportvelden en bankjes betalen zich terug in een gezonde en gelukkige bevolking. We moeten ervoor zorgen dat jongeren productief (kunnen) zijn en goed kunnen werken aan een fijne toekomst voor Nederland en dat ouderen in goede gezondheid kunnen genieten van ons prachtige land, waar zij zich jarenlang zo hard voor hebben ingezet. FVD is van mening dat er gesneden dient te worden in onnodige gemeentelijke uitgaven en geïnvesteerd dient te worden in de zaken die ons land krachtig, gezond en gelukkig maken. Voldoende recreatiemogelijkheden voor iedereen is niet alleen een goed idee, maar een recht van iedere Nederlandse staatsburger.

Forum voor Democratie Sittard-Geleen

Kansen

D66 wil het beste recreatiebeleid. We gaan meer winkelaanbod creëren door het ondernemersklimaat te verbeteren. Dat betekent: geen onnodige regelgeving en ondernemers laten ondernemen. D66 investeert in cultuur. Sittard-Geleen heeft toffe evenementen, zoals de Paasmarkt in Born, Mama’s Pride, de MP-feesten en het Oktoberfeest. D66 ziet kansen voor een terugkeer van het Straattheaterfestival en nieuwe evenementen, bijvoorbeeld een studentenfeest. Ook wil D66 aansluiten bij de Euregionale museumkaart en gaat D66 monumenten, zoals de Maurits Loonhal en de Agnetenberg kloosterkapel, koesteren en openstellen voor publiek. Wat betreft onze accommodaties: kwaliteit boven kwantiteit. Voor bereikbare voorzieningen investeert D66 in infrastructuur. D66 is blij met de plannen voor Glanerbrook, Het Anker en kijkt naar mogelijkheden voor De Hateboer. Naast de stimulering en subsidiëring van breedtesport, is D66 voorstander van een gemeentelijke topsportsubsidie en blij met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Tevens wil D66 meer parken en Tiny Forests, fijn voor joggen en wandelen. 

D66 Sittard-Geleen

Initiatieven

Er zijn mogelijkheden om te recreëren in Sittard-Geleen, maar we zijn van mening dat er nog veel meer mogelijk is. Een belangrijke recreatieve bezigheid van de inwoners is wandelen en fietsen. Het knopen-lopen wandelnetwerk levert hier een belangrijke bijdrage aan. Initiatieven van inwoners en lokale ondernemers voor het tot stand komen van wandel- en fietsommetjes ondersteunen wij van harte. Om fietsen in Sittard-Geleen nog aantrekkelijker te maken zal geïnvesteerd dienen te worden in veilige (snel)fietsverbindingen. Evenementen en cultuurhistorisch erfgoed leveren een belangrijke bijdrage aan het imago, vrijetijdseconomie, toerisme en recreatie. Het brede aanbod aan evenementen en cultuurhistorisch erfgoed maakt dat er voor jong en oud iets te beleven is in Sittard-Geleen. Wat ons betreft mag er meer aandacht worden besteed aan recreatiemogelijkheden voor de jeugd, door in gesprek te gaan met jongeren en samen met hen te bekijken welke mogelijkheden kunnen worden toegevoegd aan het huidige aanbod.

GOB

Mama’s Pride 2019. Foto DoubleEye | Ivo Goessens