De leden van de politieke groepering gob hebben tijdens de algemene ledenvergadering unaniem gekozen voor de Top 3 die de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan leiden. 

De Top 3 is:

1. Yvonne Salvino

2. Leon Geilen

3. Marcel Claessens

Dit drietal bevat een aantal eigenschappen, die ieder voor zich, maar vooral in gezamenlijkheid staan voor een voortzetting van het succes van de politieke groepering gob. Voorbeelden hiervan zijn onder meer, krachtig bestuur, inhoudelijk zeer sterk, binden en verbinden, empathie, sterk communicatief, dicht bij de inwoners en verenigingen. Kortom geloofwaardig, open en betrouwbaar!

De politieke groepering gob heeft 4 jaar geleden het proces van verjonging en vernieuwing ingezet. Aspecten die uitstekend aansluiten bij het ondernemend leiderschap van Yvonne Salvino. gob gaat de verkiezingen in met een vrouwelijke lijsttrekker.

 Leon Geilen is een ervaren en vernieuwende bestuurder, die participatie hoog in het vaandel heeft staan en daar ook inhoud aan geeft.

 Marcel Claessens die als volksvertegenwoordiger voor iedereen altijd klaar staat en een brede politieke betrokkenheid heeft. 

“Hiermee borgen wij politiek, bestuurlijk en ondernemend leiderschap voor de politieke groepering gob, en daarmee voor alle inwoners van onze mooie gemeente”, aldus Yvonne Salvino.