Velen zullen hen herkennen: de politievrijwilligers buurtpreventie in Limburg in het rode jasje die door Maastricht en Sittard lopen. Onlangs verruilden deze politievrijwilligers hun rode jas voor een ander uniform. Tot nu toe was er geen officieel vastgesteld uniform voor deze groep vrijwilligers.

Dit type politievrijwilligers kennen we behalve in Limburg ook in Den Haag en Rotterdam. In het kader van eenduidigheid en herkenbaarheid is in overleg met de politiebonden besloten om deze vrijwilligers te kleden in het specialistenuniform. Dit uniform lijkt heel veel op het reguliere uniform van politie, echter de gele strepen zijn donker van kleur. Met dit specialistenuniform laten ze beter zien dat zij ook onderdeel uitmaken van de politieorganisatie. Medewerkers binnen de politie met een specialistenuniform onderscheiden zich van hun collega’s in het regulier uniform doordat zij specialistisch werk doen. Zo dragen medewerkers van de Forensische Opsporing ook het specialistenuniform. De specifieke groep politievrijwilligers buurtpreventie dragen geen wapen en hebben verder geen bevoegdheden.

Deze politievrijwilligers buurtpreventie zijn van grote waarde. Ze zijn in tegenstelling tot hun beroepscollega’s niet algemeen maar specifiek inzetbaar doordat ze in Maastricht en Sittard de straat opgaan en toezicht houden in de publieke ruimte. Zij zijn de ogen en oren van de wijkagent . Verder doen ze veel werk in het kader van buurpreventie. Zij zoeken contact met inwoners en bezoekers van de stad en zijn voor hen een vraagbaak. Daarnaast geven ze preventie-adviezen bijvoorbeeld over bankhelpdeskfraude bij senioren.

In Limburg werken ongeveer 275 vrijwilligers. Zij ondersteunen de teams en afdelingen bij een grote verscheidenheid aan werkzaamheden. Zo kent onze eenheid vrijwilligers in de uitvoering (al dan niet wapen dragend), specialistische vrijwilligers (bijvoorbeeld op het gebied van cyber) en vrijwilligers in de ondersteuning.