Roy Zelissen woont in Sittard en is sinds 1 oktober 2016 waarnemend voorzitter van voetbalvereniging DVO, een van de grootste amateurvoetbalverenigingen van Sittard-Geleen. Deze grote voetbalvereniging kenmerkt zich door een mooie mix van sportiviteit en plezier.

Je loopt al een behoorlijke tijd mee bij deze vereniging. Wat heb je allemaal gedaan en waarom is dat allemaal zo leuk?

Ik ben bij DVO gestart als jeugdspeler in de JO15 (toen nog C-jeugd genoemd) maar na de JO17 ben ik gestopt. Enkele jaren later ben ik in een recreatief seniorenteam gaan spelen en dat doe ik nog steeds vanwege het plezier in het voetbalspelletje. Dankzij corona is er het afgelopen jaar helaas (vrijwel) geen balletje getrapt. Vanaf het seizoen 2005-2006 ben ik de penningmeester bij DVO. Een oud-bestuurslid heeft mij hiervoor benaderd toen ik een kruisbandblessure had en op het veld niet actief kon zijn. Gezien mijn opleiding (HEAO – Bedrijfseconomie) en werk (accountant) een slimme keuze van hem en het lag voor de hand dat ik deze bestuursfunctie ben gaan uitoefenen. Vanaf oktober 2016 is het waarnemend voorzitterschap hierbij gekomen. Wij zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter. Kandidaten kunnen zich bij mij melden.

Dit is een club waar normen en waarden belangrijk zijn. Kun je uitleggen waarom dit zo nadrukkelijk in jullie beleidsplan is opgenomen? 

De afgelopen decennia is de samenleving aanzienlijk individualistischer geworden en zijn de gezamenlijke normen en waarden verschoven naar wat ieder individu zelf passend vindt. Dit heeft met zich meegebracht dat er sterk uiteenlopende opvattingen over (on)acceptabel gedrag zijn ontstaan. In het normen- en waardenbeleidsplan hebben wij beschreven welk gedrag bij DVO als onacceptabel geldt en welke sancties hieraan kunnen worden verbonden. Om leden bij onacceptabel gedrag hierop te kunnen aanspreken en, zo nodig, een sanctie te kunnen opleggen, is het noodzakelijk de kaders vast te leggen en te communiceren.

Kun je wat meer vertellen over de grootte en de betekenis van de club? Heeft de afkorting DVO nu nog betekenis of is het gewoon handig om de oorspronkelijke naam te blijven voeren?

Wij hebben een ongeveer 90 senioren (5 teams, incl. 1 35+ team) en circa 300 jeugdleden (24 teams van JO7 t/m JO19). Hiermee zijn wij één van de grotere verenigingen in de gemeente Sittard-Geleen. DVO staat voor ‘Door Vrienden Opgericht’. Dit zal wellicht niet bij alle (jeugd)leden bekend zijn en/of de betekenis van vroeger hebben. Maar daarom hoeft de verenigingsnaam niet te veranderen. Eerder de opdracht aan het bestuur om de afkorting en betekenis hiervan nieuw leven in te blazen.

Jullie hebben een eigen Facebookpagina met ruim 200 volgers. Is dit een belangrijk medium voor jullie? Doen jullie nog meer op digitaal gebied?

Wij willen onze leden, de ouders van de jeugdleden en de andere geïnteresseerden in onze vereniging zo goed mogelijk informeren over de activiteiten binnen de vereniging. Naast de eigen website en een digitale nieuwsbrief behoren daarbij ook social media. Naast de Facebookpagina hebben wij nog een pagina op Instagram.

Hoe trots zijn jullie op het debuut dat Arian Kastrati (voorheen DVO-jeugd) in het eerste elftal van Fortuna Sittard. Hebben jullie zijn talent meteen onderkend?

Alhoewel hij op een latere jeugdleeftijd bij DVO is komen voetballen, heeft Fortuna Sittard hem alsnog en al snel ontdekt, waardoor hij maar kort bij ons heeft gevoetbald. Desondanks zijn wij heel blij, zelfs trots, met zijn debuut in het 1e elftal van Fortuna Sittard in dit seizoen. Betaald voetbalorganisaties (BVO) kapen de (mogelijke) talentjes al zeer vroeg weg bij de amateurverenigingen. Veel spelertjes halen de eindstreep van de jeugdopleiding van de BVO niet. Arian heeft dit wel bereikt en hij is ook nog een zelf opgeleide speler uit Sittard.

Wat is de meest tot de verbeelding sprekende verenigingsgebeurtenis geweest, die je je kunt herinneren?

Zonder andere gebeurtenissen hiermee te kort te willen doen: het kampioenschap in de 4e klasse, het winnen van de nacompetitie in de 3e klasse in 2011, de prestaties in het 1e seizoen 2011-2012 in de 2e klasse en het spelen van het kwalificatietoernooi voor de voorronde KNVB-beker.

Krijgen jullie gemakkelijk nieuwe vrijwilligers? Hoe pakken jullie dat aan?

Dat is helaas niet (meer) zo gemakkelijk. Met de nodige moeite, zelfs tot enig bedelen toe, krijgen wij de teambegeleiding (met 2 personen per team) net wel en soms net niet geheel rond. Op het gebied van de commissie- en/of bestuursfuncties zijn enkele functies hierdoor niet tot onderbezet. De afgelopen jaren is dit met name het geval met de sponsorcommissie en de voorzitter. Bij deze maak ik even gebruik van de gelegenheid om een vrijwilligersoproep te doen. Mocht je vrijwilligerswerk bij DVO willen doen, neem dan eens contact op met ons (bestuur@vvdvo.nl). Elke bijdrage, ongeacht de omvang, is welkom. 

Bij de Grote Clubactie vorig jaar hebben jullie ruim € 5.100,00 opbrengst gehad en de Rabo Clubsupport bijna € 1200,00. Hoe fiksen jullie dat? Zal wel heel erg nodig zijn in deze barre tijden?

Voor de Grote Clubactie geldt dat de Algemene LedenVergadering enkele seizoenen geleden heeft besloten dat elk lid 5 loten afneemt; de € 15 opbrengst wordt samen met de contributie betaald/geïncasseerd. Bij de jeugd wordt tevens een verkoopwedstrijdje gehouden. Voor elk verkocht lot krijgt de verkoper € 0,50. De 3 beste verkopers/teams krijgen daarnaast een cadeaubon.

Op Rabo Clubsupport hebben wij minder invloed. Leden van de Rabobank stemmen op je.

In deze bizarre tijden met geen kantine- en sponsorinkomsten zijn alle andere inkomsten hard nodig.

Zijn de prestaties van het 1e elftal maatgevend voor het succes van de club?

Nee, wij bekijken dit in een breder perspectief. Bijvoorbeeld: welke prestaties halen de andere (jeugd)teams op hun niveau, is er kwalitatief voldoende doorstroom van de jeugd naar DVO 1 en 2 en is er kwantitatief voldoende doorstroom van de jeugd naar de senioren.

Het hele land staat in het teken van corona? Hoe gaan jullie hiermee om? 

Wij werken in overeenstemming met de protocollen van NOC*NSF, KNVB en gemeente. Dit betekent helaas dat de senioren alweer een tijdje niet meer trainen; trainen in groepjes van 2 personen is niet te doen. De jeugd traint wel, sinds de avondklok in een aangepast schema, en speelt regelmatig onderlinge wedstrijden. Voor de senioren en jeugd ligt de competitie; wij verwachten niet dat er dit seizoen nog competitiewedstrijden worden gespeeld.

De trainers Ruud Peters en Erwin Stachowiak zijn langjarig verbonden aan de club en hebben een lang DVO verleden. Hoe belangrijk is dat voor jullie?

Een (lang) DVO-verleden hebben, is geen voorwaarde om trainer van DVO 1 of 2 te kunnen worden. Eerdere trainers hebben dit veelal niet gehad.

Dat trainers vaak langjarig aan DVO verbonden zijn (geweest), is een positieve uitkomst van onze visie op de doelstellingen van de vereniging, het doel van alle teams, de samenstelling van het 1e en 2e elftal, de rol en gevraagde eigenschappen van de trainers van het 1e en 2e elftal en de zorgvuldige afweging hiervan bij de keuze van een nieuwe trainer. Zowel voor de vereniging als de trainers werkt dit goed.

Tekst Bert Wassenberg