Het bestuur van de Stichting Oude Salviuskerk heeft besloten om de zondagmiddagconcerten
te annuleren t/m 31 december 2020.  De concerten worden doorgeschoven naar 2021. Het bestuur van de Stichting zorgt er zo goed mogelijk voor om in het kader van COVID-19, steeds
de voorgeschreven kabinetsmaatregelen te handhaven voor allen in het kerkje, maar gezien het
sterk opgelopen aantal besmettingsgevallen en de hierdoor heersende bezorgdheid heeft men gemeend dit besluit toch te moeten nemen. Het Salviuskerkje moet een veilige haven zijn voor de musici, de bezoekers en de vrijwilligers.

“Na het indrukwekkende Orgelconcert door Luc Ponet ter afsluiting van de Mariatentoonstelling in augustus, hebben we nog drie prachtige ensembles in het kerkje ontvangen : Paul van Loo en Ivo Rosbeek met ‘Sjoën Leedjes’; pianiste Sophía Shapiro en violist Rauf Berman met ‘Van Bach tot Piazzolla’. En op zondag 18 oktober ontvingen we in onze serie i.s.m. het Conservatorium Maastricht het Maastricht Society of Music ( MSM) Quartet. Dit kwartet speelde twee topstukken uit de strijkkwartet literatuur: het ‘Dissonantenkwartet’ van Mozart en ‘Der Tod und das Mädchen’ van Schubert”, vertelt Cora Kruissink.

Stichting Oude Salviuskerk streeft ernaar de deuren voor onze concertbezoekers begin januari weer te openen maar: onder voorbehoud van de dan geldende situatie en maatregelen. De geplande openstellingen op zondag 1 november en zondag 6 december vinden wel doorgang.  Openstellingstijden: 14.00 tot 17.00 uur. Zie www.salviuskerkje.nl  voor actuele informatie.

Optreden van Sophia Shapiroen Rauf Berman.