Vrijwilligersorganisatie De Brug is één van de partners van het Knooppunt Informele Zorg. Daarnaast zijn ze ook ‘buren’ op de locatie aan de Gewandeweg in Geleen. In de toekomst willen beide partijen de samenwerking verder intensiveren. 

Een gesprek met Nicole Stadhouder (teamleider De Brug) en Monique van de Ven (teamleider van het Knooppunt Informele Zorg). 

Wat is het Knooppunt Informele Zorg?

Monique: ” In onze huidige samenleving, waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, wordt de rol van vrijwilligers en mantelzorgers steeds groter. Het Knooppunt Informele Zorg versterkt de informele zorg. Wij ondersteunen organisaties die informeel zorgverleners begeleiden op het vlak van mantelzorg, (zorg)vrijwilligers en zelfhulp/zelfregie. Daarnaast verstevigen wij de samenwerking met huisartsen en andere zorgprofessionals. We bundelen de krachten met al onze netwerkpartners en zorgen er samen voor dat vrijwilligers en mantelzorgers de zorg kunnen geven die nodig is zonder zelf overbelast te raken. 

Welke rol heeft De Brug in Sittard-Geleen?

Nicole: “Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die mensen met elkaar verbindt. Wij zijn actief op vier aandachtsgebieden en zetten vrijwilligers in als maatje, bij mensen met dementie en als sociale netwerkversterkers. Verder zetten wij vrijwilligers in bij de palliatieve zorg bij mensen die ervoor kiezen om thuis te sterven, in het hospice Daniken en bij de locaties van Vivantes. Alle vrijwilligers worden specifiek getraind voor de richting waarvoor zij ingezet worden. Dit alles doet De Brug als aanvulling op de formele zorg. 

En hoe vinden jullie organisaties elkaar?

Monique: Het Knooppunt heeft een spilfunctie om organisaties met elkaar te verbinden. Niet alleen De Brug maar ook andere organisaties die als partner zijn aangesloten. Bijvoorbeeld de Zonnebloem, Partners in Welzijn of Humanitas. Al deze organisaties werken met vrijwilligers. Daar staat tegenover dat het voor organisaties moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te werven. Door samen te werken proberen we meer mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Een voorbeeld hiervan is het maatjesproject waarin De Brug en het Knooppunt samen werken met Partners in Welzijn. Maatjes gaan met enige regelmaat op bezoek, gewoon om een kopje koffie te drinken, om samen boodschappen te doen, om een kaartje te leggen of een luisterend oor te bieden. Zij brengen gezelligheid ook bij mensen die zich eenzaam voelen. Een groeiend probleem is echter het tekort aan maatjesvrijwilligers waardoor er een wachtlijst is om gebruik te maken van een maatje. 

De Brug, Knooppunt Informele Zorg en Partners in Welzijn hebben daarom de handen in elkaar geslagen om de huidige maatjesprojecten te versterken. Het doel van deze samenwerking is om meer maatjes te werven en tot vernieuwende mogelijkheden in maatjescontacten te komen, zoals belvrijwilligers en beeldbellen. Op korte termijn starten we een pilot waarbij vrijwilligers en mensen die graag een maatje willen, samen online gezelschapsspellen kunnen spelen met gebruik van een tablet. Zeker nu in coronatijd proberen we te denken vanuit oplossingen. Door de maatregelen is fysiek contact immers niet altijd even goed mogelijk. Door het inzetten van tablets, middelen “van de moderne tijd”, kunnen we ook op digitale wijze de maatjescontacten voortzetten. 

Allemaal vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid?

Monique: “Ja. Een mens is meer dan alleen zijn ziekte. Je moet verder kijken.” Nicole: “Kijken naar wat iemand wel kan, in plaats van dat wat hij niet kan er de hele tijd uit te lichten. Je kunt dan een beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen. Ook omdat we meer hulpvragen hebben dan beschikbare vrijwilligers en een laatje daarvan, trek je nu eenmaal niet zomaar open.” Nagegaan wordt waar een hulpvrager behoefte aan heeft, welke interesses en hobbies iemand heeft en dan kunnen twee hulpvragers wellicht met elkaar in contact worden gebracht. Dat is waar De Brug sterk in is, De Brug verbindt!” 

De Brug heeft als kenmerk zich altijd in te zetten op fysiek contact. Hoe gaat dat in deze Corona-tijd?

Nicole: “Dat klopt. Ook wij hebben gemerkt dat dit zeker niet meer altijd mogelijk is. En door de samenwerking te zoeken met andere organisaties komen oplossingen dichterbij. Een goed voorbeeld is het eerder genoemde maatjesproject. Het resultaat is dat we niet alleen fysiek contact met de mensen zoeken maar ook digitaal. 

Ook de samenwerking met Ecsplore is een voorbeeld van elkaar versterken. Toch?

Monique: Jazeker. Door de maatregelen rondom corona biedt Ecsplore, in samenwerking met studenten van Fontys  Hogeschool, de bewegingsactiviteiten in het kader van ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ op digitale wijze aan. Ook hier worden tablets ingezet om beweeglessen op afstand te kunnen geven. Om in deze digitale beweeglessen eveneens het sociale aspect terug te laten komen, kunnen deelnemers na afloop van de les in gesprek gaan met de lesgever. Bovendien kunnen we hier, door samen te werken, weer de digitale maatjescontacten inzetten. Vanuit het Knooppunt hebben we de verbinding gezocht met De Brug en zij bieden de betreffende studenten weer deskundigheidsbevordering om op de juiste wijze het gesprek aan te kunnen gaan. Zo is de cirkel weer rond. 

Nicole Stadhouder en Monique van de Ven. Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken