Gemeente Sittard-Geleen en Burgerkracht De Pijler organiseerden een netwerkbijeenkomst op het gebied van bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Met o.a. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, partners van Kredietbank Limburg, ZoWonen, PIW en de Werkplaats Financiën zaten 80 landelijke, regionale en lokale maatschappelijke partners om tafel.

De partners deelden ervaringen en inzichten om de samenwerking in het veld te versterken. Zo wees Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen er op dat veel goed gaat, maar er ruimte voor verbetering is bij de  houding van de overheid. Gemeenten weten om wie het gaat bij armoede. En waar deze mensen wonen. Mensen in nood moeten actief opgezocht worden. Hulp is voor sommige mensen achter processen en formulieren nog lastig te vinden. Ook zijn er grote verschillen tussen gemeenten in de hulp die inwoners kunnen krijgen wat voor aanvullende onduidelijkheid zorgt. Op veel plekken wordt goed samengewerkt maar het is zaak kansen te pakken en uitdagingen aan te gaan.

Van de woningcorporatie, Kredietbank Limburg en sociale partners bleek dat in hulpverlening men nog meer de inwoner centraal moet stellen. De partners handelen met gezamenlijk doel maar er is winst te halen als men voorbij de eigen organisatie kijkt. Samen moet men armoede tijdig signaleren en juist en tijdig doorverwijzen. Waar voor de individuele inwoner de grens qua eigen mogelijkheden ligt, kan de overheid beter doorverwijzen naar hulporganisaties. Daar liggen kansen om mensen sneller te helpen.

Wethouder Bühler was blij dat partijen elkaar konden opzoeken: “Het was een geslaagde bijeenkomst. Het is zo’n complex veld dat elkaar meer opzoeken nodig is, en dat gaan we ook doen.” Aldus de wethouder. “Juist in die preventieve sfeer ligt de te behalen winst. Gemeente, kredietbank, woningcorporaties, sociale partners moeten dichter op elkaar werken, kwetsbaarheden signaleren en durven bespreken. Alleen dan kunnen we verbeteren en versterken. Daar was veel enthousiasme over, we gaan een vervolg als gemeente graag faciliteren!”

Foto Ermindo Armino in opdracht van gemeente Sittard-Geleen