Elke gemeente maakt aan het begin van het jaar een begroting waarin staat wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn. Nadat het jaar is afgelopen, moeten gemeenten ook een zogenoemde jaarrekening maken, waarin staat wat de daadwerkelijk inkomsten en uitgaven waren. 

De jaarrekening van Sittard-Geleen over het jaar 2021 is nu klaar. Uiteindelijk is er ruim vijf miljoen euro overgebleven. Twee miljoen daarvan zijn nog niet uitgegeven coronamiddelen, die uiteraard voor dit doel gereserveerd blijven. 

Wethouder Judith Bühler (middelen) is enerzijds tevreden dat er geld overgehouden is. ,,Zelfs als je de nog niet uitgegeven corona-compensatie buiten beschouwing laat, hebben we het vorig jaar goed gedaan en kunnen we ruim drie miljoen euro extra bijschrijven.” 

Desondanks probeert de wethouder om de begroting die de gemeente ieder jaar maakt, nog beter te laten aansluiten op de realiteit. ,,Want daardoor kun je het lastenniveau voor onze inwoners zo reëel mogelijk laten zijn. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er in een jaar zoveel zaken kunnen gebeuren dat er altijd verschillen zullen zijn tussen begroting en realiteit.”

Een groot gedeelte van het overschot in 2021 wordt opzij gezet en dit jaar alsnog gebruikt waarvoor het bedoeld was. Daarbij gaat bijvoorbeeld een bedrag van ruim vijf ton naar het versterken van de dienstverlening van de gemeente. Ook voor de jeugdhulpverlening is meer geld beschikbaar. Daarnaast gaat er extra geld (drie ton) naar woningbouwinitiatieven. 

Het bedrag dat uiteindelijk overblijft is 2,4 miljoen euro en dat wordt in de algemene reserve, zeg maar de spaarpot van de gemeente geplaatst. Het college van B&W sluit niet uit dat dit geld nodig is om tekorten die in de loop van dit jaar ontstaan, op te lossen. Want ook de gemeente heeft te maken met prijsstijgingen van allerlei zaken. Alleen al de energierekening van de gemeente is naar verwachting dit jaar 900.000 euro hoger.

De gemeenteraad behandeld de jaarrekening op 12 en 13 juli..

Wethouder Judith Bühler. Foto Gemeente Sittard-Geleen