Vlaggen met lege schooltassen zag je de afgelopen weken feestelijk aan de voorgevels van tal van huizen wapperen en bungelen. Vaak met eronder een laken, waarop in grote letters GESLAAGD  staat geschreven.

Geen vlag en lege tas aan het gemeentehuis dit jaar. En ook geen knalfuif na afloop van een gemeenteraadsvergadering. De gemeente Sittard-Geleen moet in de herkansing. Want de cijfers van de Burgerpeiling 2020, die begin juli bekend werden gemaakt, waren bedroevend. 

Afgang

Voor slechts ‘één vak’-‘digitale faciliteiten’- haalde de gemeente in de ogen van de deelnemers aan de Burgerpeiling 2020 een voldoende: 6.2.

Voor de andere ‘vakken’ was het resultaat erbarmelijk. De waardering van de burgers voor ‘de zorg van de gemeente voor de leefomgeving’ was het laagst: 5,2. Diezelfde score was er voor de ‘waardering voor het betrekken van de inwoners bij het beleid’.  Dat is een afgang, net zoals je voor de belangrijkste vakken van je eindexamenpakket een onvoldoende hebt gehaald.

 Erg laag waren ook de cijfers voor ‘de inspanningen van de gemeente om burgers volledig te laten deelnemen aan de maatschappij’ en ‘gemeentelijke dienstverlening: beiden 5,8. Dit hakt er zeker zo hard in omdat het landelijk gemiddelde 6,8 is. 

Met een gemiddelde van 5,6 scoort Sittard-Geleen ruim 1,1 punt lager dan het landelijk gemiddelde. 

Geen rapport om de vlag voor uit te steken of een lege schooltas aan de voorgevel te laten bungelen. De schooltas van de gemeente Sittard-Geleen zit nog boordevol met onaf huiswerk en opdrachten, die onvoldoende of slecht gemaakt zijn. 

Excuses

Net als elke leerling, die gezakt is, een tas vol excuses heeft waarom hij of zij het niet heeft gehaald,  put de gemeente zich uit in uitvluchten en verklaringen waarom de cijfers van de Burgerpeiling 2020 zo laag waren. Het kwam door corona, het lag aan de lockdown. Allebei hadden ze de gemeente op een ongunstig tijdstip overvallen. 

Door de beperkingen, die door corona  en de (tweede) lockdown aan de burgers waren opgelegd, waren velen prikkelbaarder en ontevredener over de gemeente geworden. En ja, geen wonder dat de burgers, door corona gedwongen om in de eigen omgeving te blijven en  af te zien van buitenlandse uitstapjes, niet blij worden van een wandeling door de eigen stad, waar de gemeentelijke bezuinigingen het mes in het onderhoud van de openbare ruimtes hebben gezet.

Aardig gevonden die excuses. En, hoewel niet helemaal uit de lucht gegrepen, omzeilen ze het kernpunt van kritiek. Burgers in deze gemeente menen dat ze niet voor vol worden aangezien. Te onvolledig en te laat worden ze geïnformeerd, zodat van echte burgerparticipatie amper sprake is. Daarbij wordt de rol van de gemeente ook vaak als erg dwingend ervaren, zelfs als venijnig wanneer er weerstand tegen gemeentelijke plannen wordt gesignaleerd. Om nog maar te zwijgen van de ambtelijke molens, die hun eigen tempo willen blijven draaien  en geen boodschap hebben aan de roep van bijv. ondernemers om ‘eens een extra tandje bij te zetten’.

Burgers voelen zich weggezet als ‘’brugpiepers’ op een middelbare school, die moeten luisteren wat de schooldirectie beslist voor hen. ‘Braaf zijn, je mond houden, en zonder morren doen wat de alwetende directie van je vraagt, dan komt alles prima in orde’: dat soort praatjes. 

Niet alleen de lage beoordelingen moeten de gemeente te denken geven maar ook het feit dat aan deze Burgerpeiling ruim 2700 mensen meer hebben deelgenomen dan aan de vorige van 2018.

De onvrede en ontevredenheid is geen gemompel van enkelingen maar van duizenden betrokken burgers. Stevig pakket huiswerk voor de gemeente en de politieke partijen in Sittard-Geleen dus. Aan het werk en zorg dat je in de herkansing meer voldoende en voldoening te scoort.  

Door Ray Simoen