Wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen is het enige Limburgse lid van de landelijke taskforce voor een gezamenlijk herstelplan voor de economie, na de COVID-periode. Hij neemt deel namens de G40 (de 40 grootste gemeenten van Nederland). De taskforce bespreekt met een breed scala van betrokkenen de mogelijke economische maatregelen voor de korte en voor de lange termijn. 

De taskforce richt zich in eerste instantie op 3 thema’s: arbeidsmarkt, innovatie en vitale binnensteden en kernen. ,,Daarbij kijken we naar zowel de korte termijn als de lange termijn,” licht Pieter Meekels toe. ,,Steun aan het bedrijfsleven is met name nu van belang. We moeten zorgen dat de schuldenlast van ondernemers zo klein mogelijk blijft.” Voor de langere termijn zijn thema’s als circulaire economie, digitalisering en arbeidsmarkt speerpunten. Het uiteindelijke doel is brede welvaart voor alle inwoners van Nederland.

Pieter Meekels maakt bij zijn werkzaamheden voor de taskforce dankbaar gebruik van de economische kennis die er bij de Zuid-Limburgse gemeenten is. Bovendien kan hij putten uit de resultaten van de enquête die eind maart in Zuid-Limburg is gehouden onder ondernemers. ,,We hebben toen gevraagd wat ondernemers nodig hebben om uiteindelijk beter uit de crisis te komen. Dankzij de uitkomsten van de enquête hebben we in Zuid-Limburg een goed beeld hiervan. En dat vertaal ik in de taskforce naar landelijke niveau”, zegt de wethouder economische zaken van Sittard-Geleen. 

Een belangrijk thema zijn de binnensteden en dorpskernen. Die zijn essentieel voor een goed economisch vestigingsmilieu. ,,In grote steden gaat het behalve om winkels om ontmoeten, inspireren en creativiteit,” aldus Pieter Meekels. ,,Een aantrekkelijk centrum is nodig voor voorzieningenniveau, aantrekkelijkheid leefomgeving en vestigingsklimaat. De retailsector had het al moeilijk. Door de crisis krijgt de hele bezoekerseconomie (horeca, cultuur, evenementen, toerisme) zware klappen. In zowel dorpscentra als stadscentra is transformatie noodzakelijk en dat biedt kansen. En zo voorkomen we structurele leegstand en ondermijning.”

De taskforce is tot nu toe een paar keer bij elkaar geweest. Afgelopen week werd onder meer gesproken met Stef Blok, de nieuwe minister van Economische Zaken. De bedoeling is dat het herstelplan zo snel mogelijk gereed is, zodat het betrokken kan worden bij de formatie van een nieuw kabinet. 

Wethouder Pieter Meekels. Foto Gemeente Sittard-Geleen