Waarom is het zo belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in Zuyderland Medisch Centrum? “Onze artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners willen patiënten de allerbeste zorg en de meest optimale behandelingen bieden. Het ontwikkelen van nieuwe en betere behandelmethoden kan echter niet zonder het uitvoeren van onderzoek.”

Al meerdere jaren heeft Zuyderland haar eigen Research- en Innovatiefonds Zuyderland. Dit fonds ondersteunt medewerkers van Zuyderland bij het uitvoeren van hun onderzoek en draagt bij aan de financiering ervan. De onderzoeken zijn heel divers: van research naar de behandeling van kanker tot mobiliteit en bewegen, en sinds vorig jaar ook onderzoek naar Covid-19. Inmiddels hebben een aantal onderzoekers (met hun team) een subsidie uit het fonds mogen ontvangen. 

Denk hierbij aan het onderzoek naar het gebruik van een Virtual Reality bril (VR-bril) om angst en pijn bij een orthopedische of gynaecologische operatie te verminderen. Dit zou het gebruik van pijnstillers kunnen beperken. Een ander onderzoek gaat over het bepalen van de ernst van de trechterborst; de meest voorkomende afwijking van de borstwand. Als alternatief voor een röntgenfoto of CT-scan wordt bekeken of hiervoor een röntgenstralingsvrije camera gebruikt kan worden. 

Continu onderzoek doen is belangrijk

Voor onze patiënten is het van groot belang dat we onderzoek kunnen blijven doen, voor nu en in de toekomst. Hier is echter veel geld voor nodig en helaas kan dit niet allemaal bekostigd worden uit de reguliere budgetten van het ziekenhuis. Ook kunnen deze onderzoeken niet allemaal gefinancierd worden door zorgverzekeraars of de overheid. We zijn dan ook aangewezen op andere vormen van financiering. Sinds de oprichting van het Research- en Innovatiefonds Zuyderland hebben we al vele particuliere donateurs weten te binden. Onze donateurs zijn zeer enthousiast over het fonds en over de manier hoe zij op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.” 

Meerdere keren per jaar verschijnt er een nieuwsbrief van het fonds en tijdens een jaarlijkse donateursbijeenkomst verzorgt een van de onderzoekers die een subsidie heeft ontvangen, een interessante lezing.  “Eén van onze donateurs van het eerste uur liet weten: ‘Voor onderzoek in de gezondheidszorg is er nooit geld genoeg. Dat merk je aan de vele acties om geld in te zamelen voor onderzoek. Niet altijd doe ik mee, er zijn er teveel. Maar Zuyderland blijf ik steunen omdat ik nog steeds vind dat mijn geld daar goed besteed wordt.’”

Fonds blij met nalatenschap

In 2020 heeft één van onze patiënten een mooi geldbedrag nagelaten aan het fonds. Ondanks de goede en intensieve zorg in het ziekenhuis was hij helaas uitbehandeld. Zijn positieve ervaringen met Zuyderland en zijn al bestaande donateurschap, hadden hem doen besluiten een bedrag na te laten aan het fonds. Zuyderland was zeer onder de indruk van dit gebaar.

Hoe kunt ú het fonds financieel ondersteunen?

Draagt u het Research- en Innovatiefonds Zuyderland ook een warm hart toe en wilt u ons helpen? U kunt zelf donateur worden of op een andere manier het fonds financieel ondersteunen. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van doneren en de belastingvoordelen, kijkt u op www.zuyderland.nl/onderzoeksfonds en kies in het menu voor ‘Doneren’. 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar researchinnov@zuyderland.nl.

Of bel met de contactpersoon van het fonds. Zijn gegevens vindt u op de eerdergenoemde website.

Jean Daemen, arts-onderzoeker Chirurgie Zuyderland, demonstreert de röntgenstralingsvrije camera die hij gebruikt bij zijn onderzoek naar het bepalen van de ernst van de trechterborst.