Basisschool De Talander en de Taalschool van Kindcentrum Sittard wisselen met ingang van het nieuwe schooljaar van gebouw.

De Talander (vrijeschoolonderwijs) gaat van de Romeinstraat in Sittard naar de Burg. Schrijenstraat in die plaats. De Taalschool (voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben) maakt de omgekeerde beweging. ,,De verhuizing biedt een oplossing voor het capaciteitsprobleem van basisschool De Talander. Voor de Taalschool betekent deze verhuizing dat de inhoudelijke samenwerking met het reguliere basisonderwijs kan worden verbeterd,” laat verantwoordelijk wethouder Pieter Meekels weten.

Tot 2018 had De Talander iets meer dan 50 leerlingen. Daarna is het leerlingenaantal snel gestegen, tot 129 leerlingen op 1 februari van dit jaar. Deze groei was niet voorzien in de leerlingenprognoses. De school heeft een regiofunctie. Leerlingen zijn niet alleen afkomstig uit Sittard-Geleen, maar ook uit andere gemeenten. De geplande verhuizing is in goed overleg tussen de schoolbesturen van Pallas en Kindante tot stand gekomen.

De schoollocatie Burgemeester Schrijenstraat 1 bestaat uit 9 groepsruimten, waardoor de vrije school kan doorgroeien naar een volwaardige basisschool van acht klassen. Voor de Taalschool betekent een verhuizing naar de Romeinenstraat dat een inhoudelijk wenselijke samenwerking kan worden gerealiseerd met het reguliere onderwijs van Kindante.

Voor de verhuizing van beide scholen hoeven de schoolgebouwen niet ingrijpend te worden verbouwd.