In het kader van ’75 jaar bevrijding’ heeft het kinderkoor ‘The Voices of Kids’ uit Sittard het graf van de Britse Soldaat John Alexander Devine (23 jaar, overleden op 24 november 1944) geadopteerd. Het graf is gelegen aan de begraafplaats Wehrerweg in Sittard en geadopteerd bij de Stichting Oorlogsgravencomité Sittard.

Het kinderkoor heeft dit graf geadopteerd als teken van respect, bewustwording en het ‘levend houden’ van het thema oorlog, vrede en vrijheid. Hiermee wil het koor de kinderen ervan bewust maken dat wij onze vrede en vrijheid hebben te danken aan vele mensen die zich hiervoor sterk hebben ingezet en zelfs het leven hebben gegeven.

“Op zondag 8 november heeft het kinderkoor in de Gezinsviering van St. Maarten ook stil gestaan bij ’75 jaar bevrijding’ alsook hebben wij de oorlogsslachtoffers herdacht, met name van de Britse Soldaat John Alexander Devine wiens graf is geadopteerd door ons kinderkoor. Zijn naam heeft een plekje gekregen in de ‘Memoriam Kapel’ van de H. Hartkerk te Overhoven. Na afloop van de viering hebben een paar kinderen van het koor een bloemstukje gelegd bij het graf”, vertelt Efrem Verleng, dirigent en oprichter van het koor.

Na afloop van de viering hebben een paar kinderen van het koor een bloemstukje gelegd bij het graf.