Aan de rand van Bedrijvenstad Fortuna worden vanaf 12 juni tijdelijk asielzoekers opgevangen. Op het terrein naast de brandweerkazerne aan de Zürichstraat wordt voor maximaal één jaar een tijdelijke crisisnoodopvang geopend, voor maximaal 300 asielzoekers.

Waarom doen we dit?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft niet genoeg opvangplekken voor alle asielzoekers die naar Nederland komen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid vraagt daarom aan alle veiligheidsregio’s om noodopvang voor asielzoekers mogelijk te maken. De gemeente Sittard-Geleen neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich. Dat doen we op verzoek van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Wij ondersteunen hiermee de opgave voor tijdelijke, menselijke opvang van vluchtelingen.

Wat is een crisisnoodopvang?

Een crisisnoodopvang (CNO) is een tijdelijke opvanglocatie. Het is een soort ‘wachtkamer’ van een asielzoekerscentrum. In een CNO worden mensen voor korte tijd opgevangen. Het gaat dan om asielzoekers die wachten op de asielprocedure. Een crisisnoodopvang is iets anders dan een noodopvang. Daar worden asielzoekers voor een half jaar tot drie jaar opgevangen. Dat is in Sittard niet aan de orde.

CNO in Sittard

De CNO aan de Zürichstraat in Sittard is tijdelijk, voor maximaal één jaar. De opvang biedt plek aan maximaal 300 asielzoekers. Deze komen uit het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Dit kunnen alleenreizenden zijn, maar ook gezinnen met kinderen. De CNO is niet voor Oekraïense ontheemden. Burgemeester Hans Verheijen: “Deze crisisnoodopvang legt mogelijk druk op onze gemeenschap. Er wordt echter een dringend beroep op ons gedaan. Ik vertrouw er dan ook op dat wij de mensen in de tijdelijke crisisnoodopvang in onze gemeente een veilig en rustig verblijf kunnen bieden.”

De CNO opent op 12 juni 2023. De werkzaamheden op het terrein starten op 12 mei aanstaande. Op de website www.sittard-geleen.nl/cno wordt de laatste informatie gedeeld en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen.