De Sittardse kinder- en grote optocht gaan dit jaar definitief niet door. De organiserende stichting Optoch Kommitee Zitterd heeft hiertoe jammergenoeg moeten besluiten. Reden vormt de aanhoudende coronabesmettingen en de daarmee samenhangende door de overheid uitgevaardigde maatregelen. De optochten vallen onder de ‘ongeplaceerde evenementen’ die, ondanks de aangekondigde versoepelingen, nog niet mogen plaatsvinden. Beide optochten mogen hierdoor niet door de Sittardse binnenstad trekken.

Voorafgaand aan dit besluit heeft het Optoch Kommitee Zitterd diverse opties onderzocht om, met name de grote optocht, toch op de een of andere wijze te laten trekken. Feit is dat beide optochten steevast tienduizenden bezoekers naar de Sittardse binnenstad trekken. Het houden van 1,5 meter afstand en het toepassen van toegangscontrole blijkt dan praktisch en organisatorisch schier onmogelijk. Bovendien houdt de overheid nog vast aan een verbod op ongeplaceerde evenementen. Hieronder vallen dus ook de optochten.

Het Optoch Kommitee Zitterd heeft met het nemen van dit besluit gewacht tot de persconferentie van premier Rutte en minister Kuipers van dinsdag 25 januari. Dit met de stille hoop dat mogelijk toch een optocht (eventueel in een aangepaste vorm) zou mogen worden georganiseerd.

Deze afgelasting betekent dat voor het derde opeenvolgende jaar geen carnavalsoptochten door de Sittardse binnenstad zullen trekken. In 2020 konden de kinder- en grote optocht geen doorgang vinden door de storm op beide zondagen en de daarmee afgekondigde code oranje. Vervolgens gooide het coronavirus zowel op de vervangende datum in 2020 als in 2021 roet in het eten.

Het bestuur van het Optoch Kommitee Zitterd, dat sinds 1963 de carnavalsoptochten in Sittard organiseert, betreurt ten zeerste de ontstane situatie en spreekt de oprechte hoop uit dat in 2023 weer de mooie optochten door de stad mogen trekken.

Om de ‘Zittesje Vastelaovesgeis’ toch te behouden onderzoekt het Optoch Kommitee Zitterd, samen met de plaatselijke ‘Perpluu’-verenigingen (de Marotte, Auw Prinse en de Senaar van de Marotte) of er binnen de huidige/nieuwe corona-regelgeving de komende weken toch (aangepaste) carnavalsevenementen georganiseerd kunnen worden. Hierover zullen de betrokken verenigingen zo spoedig mogelijk beslissen.

Ondanks het niet doorgang vinden van de optochten en de nog steeds volop heersende coronavirus wenst het Optoch Kommitee Zitterd alle carnavalisten ‘eine Zeelige Vastelaovend’ toe. Let daarbij wel op elkaar.