Het Sint Maartensfeest is het feest van elkaar zien en delen. Dit jaar hebben de kinderen van Vrijeschool Talander verrassings(schoen)dozen gevuld en gedoneerd aan de Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen. Deze stichting ondersteunt gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Zij voorzien wekelijks veel gezinnen in Sittard en Geleen die op de wachtlijst staan van de voedselbank van een Éngele-pakket. Maar liefst 50 versierde en rijk gevulde dozen werden door de schoolkinderen aan de stichting overhandigd. 

Foto Talander