Zoals enkele weken geleden al gemeld heeft het gemeentebestuur verschillende ontwikkelingen gepresenteerd die zowel in Sittard als in Geleen nieuw elan zullen brengen. Toen zijn de ideeën over Geleen toegelicht. Nu aandacht voor de plannen die in Sittard ontwikkeld worden.

Die plannen voor Sittard hebben volgens verantwoordelijk wethouder Pieter Meekels nog steeds te maken met het inmiddels 22 jaar oude plan Zitterd Revisited. Ditmaal wordt het gebied bij Fort Sanderbout, tussen de Paardestraat en de Kennedysingel onder handen genomen. Tot aan Fort Sanderbout komen twee grachten die gevuld worden met water van de Molenbeek. Ook is in de plannen opgenomen dat er in de buurt van het historische fort een nieuwe wijngaard wordt aangelegd.

Verderop gaat de gemeente aan de slag met  de aankoop van percelen grond in het St. Rosa-gebied. ,,Die percelen hebben we nodig om een groene verbinding te maken tussen het centrumgebied en de Kollenberg,” aldus Pieter Meekels (wethouder Stedelijke Ontwikkeling). ,,Het is een voorstel dat prima past bij de Toekomstvisie 2030, waarin voor het centrum van Sittard een toekomstbeeld geschetst is waarbij historische en culturele componenten een belangrijke rol spelen,” vult zijn collega Andries Houtakkers aan.

Met de ontwikkeling van de twee genoemde projecten is een bedrag van ruim vier miljoen euro gemoeid. Als de gemeenteraad dat in april beschikbaar stelt, kan met de voorbereiding van de werkzaamheden worden gestart.

Ondertussen heeft het gemeentebestuur bij de provincie aangegeven wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is in Sittard. En dat zijn heel wat projecten. Een bloemlezing die volgens Pieter Meekels aangeeft dat er niet is stilgezeten: het vernieuwen van winkelcentrum Den Tempel, de herinrichting van Fort Sanderbout en de openbare ruimte bij Ligne, de archeoroute en het evenemententerrein. Ook het verminderen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak maakten deel uit van deze binnenstedelijke ontwikkeling.

Illustratie Gemeente Sittard-Geleen