De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ons aan het hart. Het is ronduit verschrikkelijk wat er gaande is. Een ernstige aanval op vrijheid, democratie en mensenrechten. Wij maken ons ernstige zorgen. Uiteindelijk raakt het ons allemaal. Het is goed om te zien hoeveel steunacties en steunbetuigingen opgezet worden. Wij dragen dat een warm hart toe. Dankjewel daarvoor. Wat kan onze gemeente doen? Op kleine en grote schaal kan onze gemeente een bijdrage leveren. Op grote schaal zal het effectiever zijn als er met gemeenten wordt samengewerkt. Voor voldoende opvangplekken zullen we op zijn minst moeten zorgen. Ook wij als gemeente Sittard-Geleen. Per veiligheidsregio dient er gezorgd te worden voor 8000 opvangplekken. Wij wensen ons stadsbestuur veel wijsheid toe om zo snel als mogelijk met andere instanties zoals Zo Wonen, opvangplekken beschikbaar te stellen, zodat wij hulp kunnen bieden aan mensen die hun land ontvlucht zijn. Laten we ze een warm ‘thuis’ geven, begeleiding waar nodig en bovenal een plekje geven waar ze even tot rust kunnen komen. 

De toestand in de wereld maakt dat campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen toch ‘anders’ voelt. Overdag sta je op de markt of in de wijk en vraag je aandacht voor jouw politieke partij en in de avond word je geconfronteerd met afschuwelijke beelden van het oorlogsgebied, een moeder die haar kindje verloren is, vrouwen en kinderen die hun man of vader achterlaten. Hoe bizar is dit allemaal. Campagne voeren voelt dubbel en wij willen dit dan ook graag benoemen. Zo is het, zo voelt het. Ook maken wij ons ernstige zorgen over de energiearmoede. De nood is hoog. En die nood wordt alleen maar hoger. In Limburg hebben zo’n 26.000 huishoudens te maken met energiearmoede. Dus ook in onze eigen gemeente. De gemeenten krijgen via twee regelingen geld om deze huishoudens te ondersteunen. 

1) een eenmalige toelage van 200 euro voor gezinnen in de bijstand of met een laag inkomen. Wij roepen het stadsbestuur om deze toelage versneld uit te keren.

2) geld voor maatregelen om de energierekening van kwetsbare gezinnen structureel omlaag te krijgen. Wij roepen het stadsbestuur op om alles in het werk te zetten om versneld maatregelen te treffen zodat deze woningen beter geïsoleerd zijn, dat bijdraagt aan een lagere energierekening. En vergeet daarbij de ventilatie niet!

Ook de G40 en G4 doen een oproep aan het kabinet om meer maatregelen te treffen tegen energiearmoede. De bestuurders van de vierenveertig grootste en middelgrote steden geven aan dat het tijd is voor een structurele aanpak van dit probleem. De huidige maatregelen van het kabinet zijn volgens de G40 en G4 onvoldoende om te voorkomen dat burgers in de schuldhulpverlening belanden. Onze gob wethouder Pieter Meekels is voorzitter bij de G40 van de pijler economie. Zo zijn wij lokaal vertegenwoordigd om landelijk een vuist te maken.

De cirkel van armoede, schulden en kansongelijkheid moet worden doorbroken om daadwerkelijk te komen tot brede welvaart voor iedereen. Dat gunnen wij iedereen, jong en oud, vanuit ons hart.

Namens de gob fractie

Yvonne Salvino, Leon Geilen en Marcel Claessens