Op initiatief van de GroenLinks afdeling Sittard-Geleen vond er op woensdagmiddag 12 januari een online werkbezoek  over Graetheide en de Lexhy plaats met de nieuwe Gedeputeerde Geert Gabriels die Natuur en Landschap in zijn portefeuille heeft.

Met het vertonen van kaartjes en met drone gemaakte beelden van de gebieden Lexhy en Graetheide werd het gebied aan de provinciaal bestuurder en zijn ambtelijke ondersteuners getoond. GroenLinks lijsttrekker Kim Schmitz heeft in haar welkomstwoord erop gewezen dat in de sterk verstedelijkte en vol bedrijventerreinen gevulde Westelijke Mijnstreek we juist aan de westzijde van onze gemeente nog veel te doen hebben aan versterking van natuur en landschap. 

Vertegenwoordigers van het Voedeselbos initiatief, buurtplatforms Urmond, Einighausen en Graetheide en de milieuorganisaties Graetheidecomité en de Milieufederatie Limburg gaven hun input over de opgaven die op gebied van groen en landschap te doen staan in de Gebiedsvisie Chemelot. Ook de Landlord DSM als grondeigenaar nam aan het gesprek deel. Het werd een heel informatieve en open gedachtenwisseling toegespitst op de al sinds 2009 door overheden beloofde robuuste ecologische verbindinsgzonen over de noordzijde van het Graetheidegebied. 

Provincie wil nu werk gaan maken van groen opgave!

Geert Gabriels liet weten dit open gesprek met alle betrokkenen zeer op prijs te stellen. Hij gaf aan dat hij als Limburgs bestuurder met Natuur en Landschap in zijn takenpakket zeker nu het op de uitvoeringsagenda aankomt zijn verantwoordelijkheid graag te willen nemen. De provincie wil serieus bekijken of ze een bijdrage kunnen leveren, ook financieel. Hij noemde als mogelijkheden de tweede fase van het 1 miljoen Bomenplan en middelen uit de pot “Landschap Verbindt Limburg” en voor de toekomst wellicht de in gang gezette provinciale Bossenstrategie.

Als nu ook de gemeente en grondeigenaar DSM willen meewerken en  willen mee financieren kunnen we de zaak stevig op de rails zetten liet Geert Gabriels weten. Gelukkig liet de DSM vertegenwoordiger weten open te staan om mee te denken en  mee te werken aan realisatie van dit deel van de Gebiedsvisie Chemelot. Het Graetheidecomité liet weten dat ze binnenkort samen met de buurtvereniging Graetheide een gesprek hebben met wethouder Meekels van Sittard-Geleen over dit thema waarmee ook de gemeente aan tafel gebracht kan worden.

De conclusie is dat ambtelijk opgepakt gaat worden om Provincie, Gemeente en DSM rond de tafel te zetten om in het kader van de uitvoeringsagenda realisatie van de ecologische verbindingszone tussen het Grensmaasgebied, over de Graetheide richting Limbrichterbos, nu eindelijk sereus op te pakken! Op voorstel van de directeur van de Milieufederatie kan ook Chemelot in kader van C02 compensatie zeker ook een financiële duit in het zakje doen. Dat voorstel werd positief opgepakt door de DSM vertegenwoordiger die er met de Chemelot directeur over wil spreken om ook aan te haken bij verder overleg in de uitvoeringsfase.

Kortom: er is deze middag een start gemaakt om oude groene beloften nu eindelijk eens serieus op de uitvoeringsagenda  voor realisatie te krijgen!

GroenLinks dankte iedereen voor zijn constructieve bijdrage, en zeker ook  GroenLinks Gedeputeerde Geert Gabriels. We gaan actief volgen hoe er nu ook groene spijkers met koppen geslagen gaan worden! En dat zullen de buurtplatforms en het Graetheidecomité die allen vertegenwoordigd zijn in de Klankbordgroep Chemelot zeker ook gaan doen.

Namens het afdelingsbestuur van GroenLinks,

Jan Muijtjens

Foto GroenLinks Sittard-Geleen