Het sociaal werk van de MIK&PIW Groep biedt op tal van vlakken ondersteuning om mee te doen in onze samenleving. In dit artikel lichten we een aantal mogelijkheden toe met betrekking tot ‘ontmoeten, samenzijn en sociale contacten’. Tot het sociaal werk van de MIK&PIW Groep behoren: Partners in Welzijn, Knooppunt Informele Zorg, Ecsplore en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Heeft u behoefte aan ondersteuning, activiteiten en sociale contacten? De wijksteunpunten in Sittard-Geleen zijn dé ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners en specifiek voor de senioren en mensen met een beperking. Sociaal werkers Gertie Klein en Elvira Goblet vertellen u er graag wat meer over.

Hoe ziet dit in de praktijk uit?

Mensen kunnen bij de wijksteunpunten terecht voor een kopje koffie en een praatje, of om deel te nemen aan een van de gezellige of informatieve activiteiten. Bijvoorbeeld de internetcorners, thema activiteiten, eettafels, wandel / fietstochten, jeu de boules, handwerken, schilderen, gezelschapsspellen, enzovoorts. Daarnaast zijn er de spreekuren van het Sociaal Plein, een laagdrempelige dienstverlening waar mensen terecht kunnen voor vragen op het gebied van  wonen, opvoeding, leefstijl, zorg, financiën, vrijwilligerswerk of andere onderwerpen. We werken binnen deze wijksteunpunten niet alleen. Er worden ook door andere organisaties activiteiten aangeboden. Door de KBO en Zuyderland bijvoorbeeld. Dit alles wordt uitgevoerd en ondersteund door vrijwilligers, zij die graag een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Voor wie is het bedoeld en hoe bereiken jullie deze mensen?

De wijksteunpunten zijn voor iedereen in de wijk. Echter hebben ze een focus op (kwetsbare) senioren en mensen met een beperking. Mensen worden bereikt middels advertenties in de wijkkrantjes, flyers op betreffende locatie enflyers verspreiden; mede met behulp van netwerkpartners. En  vanzelfsprekend is het fijn als tevreden bezoekers hun positieve ervaringen aan anderen vertellen. Verder is er natuurlijk de website van de wijksteunpunten zelf: www.wijksteunpuntensittardgeleen.nl

Wat zijn de ervaringen; hoe ervaren jullie en de bezoekers dit initiatief?

Bezoekers laten ons regelmatig weten het prettig te vinden om in hun eigen vertrouwde omgeving buurtgenoten te ontmoeten. Men voelt zich welkom, gezien, gehoord en daarmee veilig. Zo’n uitspraken ervaren wij als een groot compliment, welk wij dan graag overdragen aan onze vrijwilligers. Zij dragen mede met ons zorg voor de bezoekers, door ogen en oren te hebben voor iedereen. Zo valt niemand buiten de boot.

Hoe heeft het Wijksteunpunt gewerkt in de corona-tijd en hoe ziet de nabije toekomst eruit; welke activiteiten kunnen weer worden opgestart en hoe wordt dit vormgegeven?

Middels een aantal activiteiten is er telefonisch en fysiek contact gehouden met bezoekers. Onder de noemer: ‘u kunt niet naar het wijksteunpunt, dan komt het wijksteunpunt naar u’. Denk hierbij aan: Sinterklaasactiviteiten, kerstmaaltijd,  nieuwjaarskaartjes, een carnavalspakketje, een Paasbrunch en de Beer op sokken. (zie foto) Verder is er digitaal contact gehouden met mensen.  Mensen hebben hierin vaak aangegeven de bezoekjes aan de wijksteunpunten als een groot gemis te ervaren en steeds opnieuw gevraagd of er al vooruitzicht op een heropeningsdatum is. Het is duidelijk dat er een grote behoefte aan sociale contacten is ontstaan. We zijn dan ook heel blij dat de wijksteunpunten vanaf 17 mei weer van start mogen gaan. Vanzelfsprekend nemen we de maatregelen rondom corona zorgvuldig in acht. 

Met welke partners en organisaties werken jullie onder andere samen?

Knooppunt Informele Zorg, Ecsplore, Gemeente Sittard Geleen, WMO,  Zuyderland, Vivantes, Thuiszorgorganisaties, MEE, Vrijwilligersorganisatie  De Brug, Wijkplatforms, KBO’s, Zonnebloem, Parochies en huisartsenpraktijken.

Voor actuele openingstijden kunt terecht op: www.wijksteunpuntensittardgeleen.nl (in tijd van corona kunnen openingstijden per wijksteunpunt wisselend zijn)

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen of mailen.

Voor wijksteunpunt Gelderhof, De Oase, Hof van Eynatten of Bicht: Gertie de Klein 

T. 06 133 70 258 of 

gertie.deklein@piw.nl 

Voor wijksteunpunt ’t Trefpunt, de Linde of Geleen Zuid: 

Elvira Goblet 

T. 06 510 08 805 of  

elvira.goblet@piw.nl 

Vooraf aanmelden is niet nodig.Deelname aan vaste activiteiten is gratis, voor wisselende activiteiten (bijvoorbeeld eetactiviteiten) vragen wij soms een eigen bijdrage. Dit staat dan vermeld op de website.

Samen bewegen in samenwerking met Ecsplore.