“Na zo’n heftig debat zoals donderdagavond in de raad over het windpark in Holtum-Noord slaap ik toch altijd wat onrustiger”, aldus gob-raadslid Ivo Tillie. “Er staat toch veel op het spel en door in november te kiezen vóór de gezondheid van onze inwoners en te wachten op landelijke normen, kregen we veel kritiek van de partijen die koste wat kost de windmolens in Sittard-Geleen willen neerzetten.”

De gezondheid van de omwonenden is niet iets dat er nu aan de haren bijgesleept is om politiek gewin te krijgen. gob heeft zich altijd zorgen gemaakt over de gezondheidsrisico’s. Van het begin af aan hebben wij de gevolgen van o.a. het laagfrequent geluid aangekaart.

“Wij hebben met het indienen van de motie gereageerd op de uitspraak van de Raad van State, die voorschreef dat bij de bouw en het gebruik van windturbines de algemene normen niet meer gebruikt mogen worden. Dat op grond van het Europese recht een beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. En dat de regering nu zo’n milieubeoordeling zal moeten maken. Die uitspraak heeft de rechter gedaan, omdat uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er wel degelijk grote effecten op de omgeving zijn bij het plaatsen van een windmolen”, aldus Ivo Tillie.

“In het debat hoorde ik de opmerking dat de uitspraak  van de Raad van State een probleempje was dat nu roet in het eten gooit. Maar het gaat niet om de uitspraak zelf. Het gaat erom dat de rechter een weloverwogen besluit genomen heeft om eerst in een zorgvuldig proces te kijken naar wat nu precies de gevolgen zijn op de omgeving en dan met name op de gezondheid van de omwonenden. Dit blijkt namelijk uit steeds meer onderzoeken.”
 
Het is niet voor niks dat door gob al veel langer het alternatief van windmolens zonder wieken is ingebracht in dit dossier. En die alternatieven zijn zeker hard nodig, want in het hele debat van donderdagavond is nog niet gesproken over de andere nadelen van de windmolens met wieken, zoals slagschaduw, vogelsterfte, maar zeker ook het afval van de wieken. Door slijtage komen er kunststofdeeltjes van de wieken vrij die neerdwarrelen in de omgeving. En bij het afbreken van een windmolen kunnen de wieken niet vernietigd worden, maar moeten worden begraven. Dat lijkt me ook niet goed voor het milieu. Er zijn reële alternatieven, zoals de Vortex bladeless, windtorens van het Belgische bedrijf Wyngardium, de TU in Eindhoven is bezig om nieuwe modellen windmolens te ontwikkelen, de TU in Delft heeft een windmolen gebouwd, maar zet vooral in op zonne-energie (iedereen kent wel hun wereldberoemde auto op zonne-energie), draaiende windturbines langs snelwegen zoals in Engeland ontwikkeld zijn, maar ook veel particulieren hebben alternatieve windturbines ontwikkeld. En uiteraard kan er ook nog gewerkt worden aan o.a. buurtbatterijen en warmte-opslag. Ivo Tillie: “Maak van Sittard-Geleen een innovatieve proeftuin voor duurzame energie. Dus omarm  dit soort ideeën. Want dat past perfect bij het imago van onze gemeente en bij de toekomstvisie.”

En ja, een eigen lokale normering is mogelijk, maar zal door de omwonenden weer als een klap in het gezicht ervaren worden. In dit dossier zijn ze steeds geconfronteerd met beslissingen van de wethouder en werden hun zorgen niet serieus meegenomen worden. De toenmalige wethouder Schmitz heeft in november een eigen koers gevaren door de raad vlak vóór de raadsvergadering een memo over de lokale normering te sturen, die niet met het college afgestemd was. Het besluit om met een eigen normering verder te gaan was dus een persoonlijk doel van wethouder en dus geen collegestandpunt.

In december vorig jaar heeft toenmalig staatssecretaris Yesilgöz aangegeven dat een zorgvuldig proces noodzakelijk is om tot een breed gedragen besluit te komen.

Daarnaast staat in het coalitie-akkoord van de nieuwe regering dat ze bij het plaatsen van windturbines met duidelijke afstandsnormen willen gaan werken. Deskundige hebben het dan over 10x de masthoogte. En dat wordt tijd, want we hebben in Nederland al de kleinste afstandsnormen van Europa. Dus ook vanuit de landelijke overheid is de noodzaak voor een zorgvuldig proces waarin op korte termijn duidelijkheid gegeven kan worden.

“Het klimaat is voor ons, onze kinderen en kleinkinderen heel belangrijk en we moeten er alles aan doen om de klimaatdoelen te halen, maar volgens gob kan dat ook heel goed met alternatieven. Ik wil nogmaals benadrukken dat gob niet tegen het plaatsen van windturbines is, maar dit mag nooit leiden tot gezondheidsschade bij de omwonenden.”, geeft Ivo Tillie aan.