Een kleine variant op een heel bekende tekst! Die taal dat is ons Zittesj, een taal die ons dierbaar moet zijn. Met Vastelaovend bent u in heel wat opzichten in contact gekomen met ons dialect in al zijn variaties. En waarschijnlijk zult u zich wel eens afgevraagd hebben of al die – soms bizarre – variaties wel mogelijk zijn. De variaties in spelling zijn dan ook enorm groot. Zie bijvoorbeeld de tekst van onze prins Ruud II in het programmaboekje van het Carnavalsconcert: geschreven in zeer goed verzorgd Sittards. Vergelijk dat met heel wat andere teksten.

Ons dialect is een eigen taal die gerespecteerd dient te worden, want het hoort tot onze eigen cultuur. Een taal met bijzonder veel interessante kenmerken waarover nogal wat te vertellen valt.

De Willy Dols Stichting organiseert dan ook nu weer haar intussen bekende cursussen met als uitgangspunt het dialect van Sittard:

  1. De basiscursus In deze cursus staan vooral het lezen en schrijven centraal. Daarnaast komen ook de belangrijkste basisprincipes van ons dialect aan de orde.
  2. De vervolgcursus In deze cursus wordt uiteraard dieper ingegaan op de structuur en kenmerken van het Sittards. Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is het gewenst dat al eerder de basiscursus gevolgd is óf dat er op een andere wijze voldoende basiskennis aanwezig is.

Wellicht is uw belangstelling gewekt en wilt u graag meer weten over uw eigen dialect. Over het hoe en wanneer van deze cursus, zie hieronder

Aantal cursusavonden: 7 (laatste avond: gezellige afsluiting van de cursus)                                                                                        Cursusavond: donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur                             

Cursusplaats: Trevianum (Limbrichterveld); ingang Havikstraat                                         

Data cursusavonden: 16-23-30 maart, 13-20 april, 11-25 mei  

De cursusleiding: Frans Walraven en Peter Hilkens.                                                                                      

Aanmelden: voorzitter@willydolsstichting.nl of penningmeester@willydolsstichting.nl                                                                                                              

Kosten: € 40,- (inclusief alle cursusmateriaal)                                                       

Betaling: door storting op rekeningnummer IBAN NL95RABO0107303043 t.n.v. Willy Dols Stichting o.v.v. cursus 2023 cursus A of B of op de eerste cursus avond.