Mijn naam is Cindy Kurvers, ik ben 42 jaar. Ik woon in postcodegebied Born (maar eigenlijk toch in Obbicht*) en ben sinds 25 februari 2024 voorzitter van Schutterij St. Willibrordus uit Obbicht, een vereniging die verankerd ligt in de geschiedenis van het dorp Obbicht sinds 1636.

Tekst Bert Wassenberg

Kun je iets vertellen over de geschiedenis van jullie schutterij?

Onze vereniging bestond al in 1636. Aan de koningsvogel hangt een klein zilveren schildje dat het jaartal 1636 prijsgeeft. Dat jaartal hanteren we als oprichtingsjaar. Het werkelijke ontstaan van de vereniging zal echter vroeger in de geschiedenis liggen. Schutterij St. Willibrordus Obbicht staat dus voor bijna 400 jaar aan geschiedenis vol cultuurhistorische waarde, tradities en broederschap.  

Welke positie nemen jullie in binnen het schutterswereldje van de gemeente Sittard-Geleen?

We zijn één van de 10 schutterijen uit onze gemeente, als ik het goed heb. En daarvan komen 6 schutterijen uit de voormalige gemeente Born, welke allemaal in dezelfde schuttersbond Eendracht actief zijn. Deze schutterijen kennen we dan ook goed en naar mijn idee hebben we daar een goede verstandhouding mee. Maar ook met bijvoorbeeld Sint Salvius uit Limbricht hebben we een warme band. Ik vind het mooi om te zien dat iedere schutterij zijn eigenheid heeft. De prestatiegerichtheid, saamhorigheid, man-vrouw verhoudingen; het verschilt allemaal wel onderling en toch is de schutterswereld een heel saamhorige wereld. Heel kenmerkend binnen de schutterswereld is ieder jaar het enorme evenement het Oud Limburgs Schuttersfeest of d’n Auwe Limburger, waar nauwelijks misstanden plaatsvinden. Daar doen wij als St. Willibrordus het al jaren zeker niet slecht, maar d’n Um laat nog op zich wachten!

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze vereniging en welke kwaliteiten moet de voorzitter meebrengen om ook een succesvolle voorzitter te zijn?

Mijn ouders waren beiden actief bij de schutterij, ook bestuurlijk gezien. Mijn opa en oma hadden een café in Obbicht, dat was het oud schutterslokaal. Ik ben er letterlijk en figuurlijk in opgegroeid en hier zijn me ook belangrijke normen en waarden bijgebracht. Die hoop ik als voorzitter ook als kwaliteiten te kunnen inzetten. Zaken als ‘schouders eronder zetten, ook al is het moeilijk’, ‘samen kom je verder’, transparant zijn (ook bij minder fraaie boodschappen) en het delen van lief èn ook leed zijn voor mij persoonlijk belangrijk. Maar ook de meer cliché kwaliteiten: gedreven, overstijgend en toekomstgericht met het beleid bezig zijn mèt oog voor behoud van alle waardes die de schutterij al bezit. Dat is nog geen simpele opgave maar wel een mooie!

Hoe is de toetreding van dames bij de schutterij verlopen? Is het bijzonder om als vrouw deze schutterij te leiden?

In 2007 werd ik gevraagd om bestuurslid te worden maar, ook al was ik toen 17 jaar bij de schutterij, ik was nog niet officieel lid. Vrouwen waren tot dan aspirant-lid en dus zonder stemrecht. Iets dat nu ondenkbaar is geworden. Inmiddels bestond het muziekkorps wel al uit meer vrouwen dan mannen maar het lidmaatschap was nog nooit gewijzigd; dat was gewoon zo. Om een bestuursfunctie te kunnen bekleden moet je echter statutair lid zijn bij onze vereniging. En zo werd mijn eerste punt, nog voordat ik aan de bestuurstafel zat, het lidmaatschap van vrouwen: alle dames werden in 2007 volwaardig lid. En ook al realiseer ik me dat het geschiedkundig enorm bijzonder is na 388 jaar de eerste vrouwelijke voorzitter te zijn, het voelt heel normaal.   

St. Willibrordus is, net als vele schutterijen, ooit begonnen om de inwoners van Obbicht te beschutten en sinds wanneer kan gesproken worden over een schutterij zoals die nu nog fungeert?
Waar de schutterij ooit voor de beschutting ofwel fysieke bescherming van het dorp zorgde, staan we nu ook voor een soort van bescherming van het dorp. Niet op het gebied van fysieke veiligheid, maar op het gebied van stimuleren tot gemeenschapszin. Na de Tweede Wereldoorlog is onze schutterij steeds meer en meer naar de huidige vorm toe gegroeid, waarbij het in de statuten vastgelegde doel in 1952 veranderde van ‘vrijwillig voorbereiden op de krijgsdienst en het verhogen van militaire bekwaamheden’ naar ‘bevordering van vriendschappelijke betrekkingen met andere verenigingen en de gemeenschap Obbicht’. 

Is de schutterij financieel gezond en zo ja, hoe boks je dat voor mekaar in deze tijd?

Hier kan ik, gelukkig, volmondig ja op zeggen! En dat boksen we voor elkaar door hiervoor hard te werken! Door alle werk dat vrijwilligers bij onze vereniging verzetten gedurende het jaar en de hulp die we krijgen bij acties en activiteiten. Dat zijn eigenlijk geen èchte schutterijzaken, maar wel enorm belangrijk om financieel gezond te blijven. Met alleen de gemeentelijke subsidie zouden we het zeker niet redden. Het financiële aspect is overigens een punt dat wel eens schuurt: je komt immers niet bij de schutterij om te werken, maar nodig is het wel. Daarom zijn we enorm dankbaar dat we een grote groep vrijwilligers hebben die zich geheel belangeloos inzetten voor de vereniging in reguliere jaren, maar zeker ook bij de organisatie van een schuttersfeest staan er diverse vrijwilligers voor ons klaar. Dat blijf ik enorm bijzonder vinden. 

Kun je iets vertellen over een gemiddeld verenigingsjaar. Welke activiteiten staan er zoal op het programma?

Een regulier schuttersjaar bestaat uit 3 tot 4 bondsschuttersfeesten, waarvan wij zelf op zondag 12 mei 2024 een bondsfeest mogen organiseren. Daarnaast nemen we ieder jaar deel aan het OLS en de kleinere variant; het Zuid Limburgs Schuttersfeest, dat dit jaar wordt georganiseerd in Grevenbicht! Maar ook in ons eigen Obbicht willen we ons graag laten zien en dat doen we op Koningsdag, met de processie, ons koningsvogelschieten, tijdens ons patroonsfeest ieder jaar in november en rondgang voor de prinsenreceptie. Onze kalender van 2023 telde maar liefst 78 activiteiten, variërend van schiet-, muziek- en exercitie- oefeningen en vergaderingen tot het zijn van rustpost voor de Swentiboldmars. Wat we allemaal doen is heel gevarieerd!  

Jullie schutterij draait grotendeels op vrijwilligers, neem ik aan. Zijn die genoeg voorhanden en hoe komen jullie aan nieuwe aanwas?

Onze vereniging draait 100% op vrijwilligers. En of die er genoeg voorhanden zijn ligt niet alleen aan het aantal, maar ook aan de mogelijkheden die onze vrijwilligers hebben. Vergrijzing speelt zeker ook in de schutterswereld en ook bij onze vereniging een belangrijke rol. Daar worstelen we ook wel mee, omdat nieuwe jonge aanwas zich niet gemakkelijk bindt aan een schutterij. Ik hoor vaker dat dit komt doordat mensen de vele verplichtingen niet willen, maar tegelijkertijd denk ik dat onbekend ook onbemind maakt. Er is voor jeugdigen op dit moment enorm veel keuze om hun vrije tijd mee in te vullen. Daarnaast leven we in een maatschappij die naar mijn idee meer op het individu gericht is dan ooit. Dat betekent voor ons dus een grote uitdaging die we met vertrouwen samen aan gaan. 

Wat gaan jullie maken op het OLS in Beekdaelen dit jaar?

Vooral veel plezier. Namens St. Willibrordus kan ik alleen maar zeggen dat d’n Um mee mag naar Obbicht, ook dit jaar! Ieder jaar opnieuw gaat ons zestal de spannende strijd aan met het doel om d’n Um te winnen en staat de schutterij met onze supporters 100% achter hun. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

Waarom moeten de mensen op 12 mei a.s. naar Obbicht komen?

Om te komen genieten van een prachtige optocht met schutterijen van schuttersbond Eendracht en onze gastverenigingen. Na de optocht kunnen mensen op het feestterrein naast de diverse schoonheidswedstrijden ook de solisten-, exercitie-, mars- en schietwedstrijden bijwonen. Er is meer dan genoeg te zien en te beleven. Zo kunnen kinderen en jeugdigen zich vermaken met meedoen aan het windbuksschieten, zijn er diverse artiesten (oa. Richtig Rex) in de feesttent die de bezoekers vermaken en zal er rond 20.00u bekend worden gemaakt welke schutterij de dagbeker heeft gewonnen, waarna nog een leuk feestje gevierd kan worden!

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat niet gevraagd is?

Ja, dat het zeer de moeite waard is onze socials te volgen, want we hebben niet alleen op zondag 12 mei feest! We beginnen al op 4 en 5 mei, met het persoonlijk kampioenschap der beide Limburgen. Een internationale en individuele schietwedstrijd waar de beste schutter van Nederlands en Belgisch Limburg zich zal bewijzen. Het weekend erna starten we op vrijdag 10 mei om 12.00u met diverse leuke kinderactiviteiten op ons terrein; een stormbaan, springkussen, windbuksschieten en nog veel meer. Om 20.00u barst die vrijdag 10 mei het feest Wunderbar! los in de grote feesttent waar de band Knallermann, het duo Steirisch Stark en John Tana de tent op de kop zetten. Zaterdag 11 mei staat in het teken van een reünie voor oud-leden en ons Alternatief Schuttersfeest, waar lokale groepen aan meedoen. Op het feestterrein zal vanaf 14.00u een Wiesnfest plaatsvinden waarbij Neet te Blaoze en Richtig Rex alle aanwezigen in bombenstimmung brengen en er voor de uitgenodigde sponsoren onderling een schietwedstrijd is. Kortom, genoeg te beleven de eerste twee weekenden van mei in Obbicht, op het terrein van S.V. Argo, Kasteelweg 1.    

*Misschien gek; maar onze kant van de Brugstraat is officieel Born qua postcodegebied, net als de 2 straten vanuit onze straat richting Born. En toch ligt onze straat gewoon in het dorp Obbicht.